O Kulpíne

Súťaž triednych a školských časopisov

Vypisujeme 20. ročník celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov „PRO SLAVIS 2021" pre žiakov materských škôl, základných škôl, špeciálnych základných škôl a školských zariadení, stredných škôl a škôl v zahraničí s výučbou jazyka slovenského. Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Dom Matice slovenskej v Žiline. Spoluorganizátori súťaže: Obvodný úrad Žilina – odbor školstva, Žilinský samosprávny kraj - odbor školstva, Matica slovenská Martin, Mesto Žilina. Cieľ súťaže: Podporiť a rozvíjať tvorivé aktivity detí a mládeže v oblasti literárnej tvorby. Do súťaže je nutné zaslať 3 rôzne čísla časopisov - periodikum vydaných v školskom roku 2020/2021, poprípade 2 čísla časopisov – periodikum do 31. októbra 2021.

 

Súťaž triednych a školských časopisov

 

V obsahu jednotlivých čísel by mala dominovať vlastná tvorba a nie prebrané články z iných masmédií, resp. xeroxové ukážky. S časopismi zaslať priloženú vyplnenú prihlášku do súťaže na adresu:

DOM MATICE SLOVENSKEJ
Hollého č. 11
010 01 Žilina

 

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Zlatko Benka (1951)
Najvyšší čas (úryvok)

Najvyšší čas je čas dnešný
čo dovoľuje klíčeniu
lomcovať nami ako víchor
Sebou už nemôžeme byť
nech dnešok
akokoľvek páchne zajtrajškom
Len skrze slovo sa púšťame na púť
na cestu mladučkú
kľukatiacu sa veselo
po veľkej dlani sveta
Do hlbokého snehu neba
raz navždy vyrúbanej
Najvyšší čas až zajtra
keď zo sna vystúpime
a rovno na dúhu

Posledné komentáre

Posledné články