Rada MS

Návrat vožda Đorđeho Stratimirovića

Dnes v Sriemských Karlovciach s najvyššími vojenskými poctami a za prítomnosti vysokých štátnych predstaviteľov a hodnostárov Srbskej pravoslávnej cirkvi, ako aj potomkov rodiny Stratimirovićovcov v porte pravoslávneho kláštora Vavedenje Presvete Bogorodice (Predstavenie Najsvätejšej Matky Božej), uložili telesné pozostatky generála Srbskej Vojvodiny Đorđeho Stratimirovića, ktoré boli koncom minulého mesiaca exhumované vo Viedni. Đorđe Stratimirović (1822 Nový Sad – 1908 Viedeň) pochádza zo zámožnej statkárskej rodiny Stratimirovićovcov z Kulpína. Odrastal so Slovákmi, prvými učiteľmi mu boli Juraj Rohoň a Michal Godra a aj Bratislavu často navštevoval, keďže bol dvakrát poslancom Uhorského parlamentu v Požune (srbské archaické pomenovanie pre Bratislavu). Aj keď sa ako mesto jeho narodenia uvádza Nový Sad, tam sa narodil len vplyvom neprajných okolností, keďže jeho tehotná matka, ktorá bola na návšteve v Novom Sade, sa pre vysoké snehové záveje nemohla načas vrátiť domov do Kulpína. Neprajné okolnosti boli príčinou aj jeho úmrtia v cudzine, keďže bol pod nie celkom jasnými okolnosťami vyhostený z krajiny. Návrat telesných pozostatkov do Srbska predstavuje teda aj jeho rehabilitáciu.

 

Foto: Vladimir Mucibabic

 

Foto: Vladimir Mucibabic

 

Foto: Vladimir Mucibabic

 

Foto: Vladimir Mucibabic

 

Foto: Vladimir Mucibabic

 

Foto: Vladimir Mucibabic

 

Jedným z laureátov vyznamenania pomenovaného menom Đorđa Stratimirovića sa dnes stal aj Nebojša Kuzmanović, člen Srbsko-slovenského priateľstva. Pri príležitosti dnešnej slávnostnej udalosti v Sriemskych Karlovciach potomkovia slávnych predkov z rodiny Stratimirovićovej a Stredisko pre rozvoj Šajkaške udelili riaditeľovi Archívu Vojvodiny z Nového Sadu Dr. Nebojšovi Kuzmanovićovi vyznamenanie Krst Vožda Đorđa Stratimirovića za jeho prínos v zachovaní hodnôt a tradícií Srbskej Vojvodiny.

„Po viac ako storočí sa dnes splnilo posledné želanie vožda Stratimirovića, ktoré on zapísal tesne pred smrťou vo svojich memoároch Uspomene (Spomienky)," povedal dnes jeho pravnuk Ivan Stratimirović, ktorý viackrát navštívil aj Kulpín, kde v aleji významných osobností sú postavené dve busty príslušníkov tejto rodiny: v roku 2010 ako prvá v aleji, bola postavená práve busta Đorđeho Stratimirovića a je dielom známeho sochára Jovana Soldatovića. Busta metropolitu Srbskej pravoslávnej cirkvi Stefana Stratimirovića bola postavená v roku 2013 a urobil ju sochár Đorđe Lazić Ćapša. Slávnosť s odhalením busty generála Stratimirovića bola spojená s programom na ktorom kulpínsky historik Todor Radanov prečítal svoj referát o tomto významnom Kulpínčanovi, ktorý si možno prečítať TU: http://www.kulpin.net/archiv/22-aktuality/aktuality/2665-general-ore-stratimirovi

 

Foto Martin Pucovský

 

Foto Martin Pucovský

 

Replika portrétu Đ. Stratimirovića, originál ktorého je vo vlastníctve rodiny Stratimirovićovej

 

Replika portrétu Đ. Stratimirovića, originál ktorého je vo vlastníctve rodiny Stratimirovićovej

 

Todor Radanov píše o hrdinstvách, ale aj smutnom osude Đorđeho Stratimirovića a uvádza, že velil srbskému vojsku v revolúcii proti maďarizácii 1848/49 r. Preslávil sa v bitke pri Srbobrane, kde srbské vojsko zvíťazilo nad desaťnásobne silnejším maďarským vojskom. Vďaka tomu sa stal najpopulárnejším vojvodinským Srbom tej doby. Po týchto udalostiach dostáva sa do najužšieho srbského vedenia a vymenúvajú ho za viceprezidenta Srbskej Vojvodiny. Neskôr, na návrh bána Jelačića, ktorý určité obdobie strávil v Kulpíne, bol vymenovaný aj za husárskeho podplukovníka. Významnou zásluhou Đorđeho Stratimirovića viedenský dvor 4. marca 1849 schválil územnú oblasť Srbská Vojvodina.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Zlatko Benka (1951)
Najvyšší čas (úryvok)

Najvyšší čas je čas dnešný
čo dovoľuje klíčeniu
lomcovať nami ako víchor
Sebou už nemôžeme byť
nech dnešok
akokoľvek páchne zajtrajškom
Len skrze slovo sa púšťame na púť
na cestu mladučkú
kľukatiacu sa veselo
po veľkej dlani sveta
Do hlbokého snehu neba
raz navždy vyrúbanej
Najvyšší čas až zajtra
keď zo sna vystúpime
a rovno na dúhu

Posledné komentáre

Posledné články