FK Kulpín

Úplný Gogoľ

Včera bola premiéra, dnes prvá repríza. Obe predstavenia boli dopredu vypredané. Pritom išlo o prvé verejné divadelné predstavenie (mimo akadémie v Banskej Bystrici) mladej Petrovčanky Maríny Dýrovej, absolventky bakalárskeho štúdia v odbore dramaturgia a réžia. Divadelná kultúra je zrejme medzi tunajším slovenským obyvateľstvom na patričnej úrovni. Tradícia divadelníctva v Petrovci je dlhá a tunajšie divadelné publikum si vždy radi pozrie svojich hercov. Aj tentoraz bolo tak. Bez ohľadu na to, že ide o malú javiskovú formu, počas dvoch dní si predstavenie pozrelo zo dvesto milovníkov divadla z Petrovca a okolia, ba aj zo zahraničia. Z predstavenia odchádzali s úsmevom.

 

Úplný Gogoľ

 

Úplný Gogoľ

 

Úplný Gogoľ

 

Úplný Gogoľ

 

Divadelný kolektív dokázal Gogoľovu Ženbu prispôsobiť súčasnej dobe, v ktorej sú vulgarizmy a hrubé spôsoby bežným spôsobom komunikácie. Ženská časť zostavy publikum veľmi dobre pobavila drsnou komickosťou. Vtiahli tak obecenstvo do skutočného života a niečoho čo práve vzniká. Keďže publikum bolo na javisku, kontakt sa ľahko nadviazal.

 

Vznik textu divadelnej hry:

Hviezdni sólisti populárneho Stand-up programu NA STOJÁKA oslovili Petra Serge Butka s ideou realizovať klasické činoherné predstavenie – vybrali si Ženbu autora N. V. Gogoľa. Väčšina účinkujúcich stand-up komikov nemala skúsenosti s klasickou činohernou formou. Peter Serge Butko preto navrhol tvorbu kolektívnej dramaturgie všetkých zúčastnených, s využitím jeho autorského potenciálu. Zachovaná bola Gogoľova schéma hry, ako i postavy, ale vytvorili sa úplne nové priame reči všetkých postáv. Predstaviteľ každej postavy si napísal svoj vlastný text, ktorý korešpondoval s jeho charakterom v Stand-up vystúpeniach. Réžia predstavenia bola koncipovaná ako sled individuálnych, partnerských a skupinových stand-upov, ktoré boli zasadené do presného deja Gogoľovej hry.

 

Úplný Gogoľ

 

Úplný Gogoľ

 

Úplný Gogoľ

 

Úplný Gogoľ

 

Marína Dýrová, absolventka bakalárskeho štúdia v odbore dramaturgia a réžia na Akadémii umení v Banskej Bystrici, sa slovenskej vojvodinskej kultúrnej verejnosti prezentuje svojou režijnou prvotinou mimo akademického prostredia. Ako bakalárske predstavenie režírovala drámu Miroslava Krležu V agónii, ktorú sme mali príležitosť vidieť na Petrovských dňoch divadelných koncom septembra 2017. Predtým sa na petrovskej ochotníckej scéne pohybovala v hereckej role, kde si zahrala v predstavení Negativisti, réžia Ivan Hansman Jesenský. Rovnako bola prítomná aj pri divadelných projektoch už dobre známeho režiséra Petra Serge Butka (Óda na rovinu, Od zajtra nepijeme), kde si zdokonaľovala svoje herecké vlohy, ale aj prehlbovala spevácke nadanie (spomenieme jej úspešnú spoluprácu s Riou Ferčákovou zo Slovenska). Začínajúca režisérka je neoddeliteľnou súčasťou mladej generácie členov Divadla VHV v Petrovci, pričom participuje, čiže sa podieľa (aj vedľa štúdia) na realizácii mnohých projektov divadla, čím vlastne ukazuje odhodlanie vrátiť sa a pôsobiť vo svojom rodisku.

 

Úplný Gogoľ

 

Po predstavení mladá režisérka Marína Dýrová a riaditeľ VHV divadla v Petrovci Ján Černák neskrývali potešenie

 

Po predstavení mladá režisérka Marína Dýrová a riaditeľ VHV divadla v Petrovci Ján Černák neskrývali potešenie

 

Autori textu: Umelci z programu NA STOJÁKA

Preklad: Samuel Koruniak a Marína Dýrová

Réžia a dramaturgia: Marína Dýrová

Asistent réžie: Ján Sklenár

Hrajú:
Ružena Šimoniová Černáková
Ján Bohuš
Hana Tancik
Jaroslav Valentík
Jaňa Urbančeková Fejzulahi
Ján Sklenár
Irena Ilić
Andrej Meleg

Dizajn svetla: Zdeno Medveď

Svetlo a zvuk: Vladimír Zima

Scéna a kostými: Marína Dýrová

Masky: Maja Pucovská a Ivona-Marija Matić

Produkcia: Ján Černák

Poďakovanie: Peter Serge Butko

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články