Klub poľnohospodárov Kulpín

Obnovenie miestnych matičných odborov

V dnešný deň pred tridsiatimi rokmi, 10. februára 1991 v Starej Pazove založili Miestny odbor Matice slovenskej (MOMS) v Juhoslávii. Matica slovenská v Juhoslávii (MSJ) bola síce obnovená v roku 1990, ale väčšina miestnych matičných odborov boli založené v nasledujúcom roku. Prvé vznikli v Padine, Kysáči, Aradáči, Hložanoch, Novom Sade a Kovačici. Bolo to v turbulentnom roku 1990. „Obnovenie činnosti MSJ (ktoré vlastne implicitne malo i spoločensko-politické zázemie – potrebu homogenizácie slovenskej národnosti v Juhoslávii a ochranu od rôznych šovinistický vyčíňaní) bolo na prvý pohľad vlastne malým divom, lebo sa udialo v spoločensky chaotickom čase, keď sa juhoslovanské národy štiepili a nacionalistické emócie vrcholili," uvádza v predslove knihy 80 rokov Matice slovenskej v Juhoslávii/Srbsku, ktorú vydala Matica slovenská v Srbsku roku 2012, zostavovateľ Samuel Boldocký.

 

Obnovenie miestnych matičných odborov

 

V pokračovaní predslovu S. Boldocký konštatuje, že ..." je zaujímavá v takom kontexte skutočnosť, že aj vtedajšie juhoslovanské vrchnosti obnovenie Matice tolerovali a neskôr aj podporili. Oponenti sa zjavili (ani nie neočakávane), z rôznorodých podnetov a príčin, akurát z radov juhoslovanských Slovákov, tvrdiac, že matice sú anachronické a populistické inštitúcie a podobne."

Po obnovení činnosti MSJ začali sa po jednotlivých slovenských osadách obnovovať/ zakladať miestne odbory MSJ. Prvý z nich bol obnovený MOMS v Padine 28. 10. 1990 a potom sa matičné miestne odbory začali aktivovať v ďalších slovenských osadách resp. v osadách kde žijú Slováci:

Padina 28. 10. 1990
Kysáč 18. 11. 1990
Aradáč 25. 11. 1990
Hložany 25. 11. 1990
Nový Sad 27. 11. 1990
Kovačica 16. 12. 1990
Báčska Palanka 6. 1. 1991
Kulpín 6. 1. 1991
Selenča 20. 1. 1991
Erdvík 20. 1. 1991
Báčsky Petrovec 27. 1. 1991
Stará Pazova 10. 2. 1991
Lug 8. 3. 1991
Pivnica 31. 3. 1991
Laliť 14. 4. 1991
Biele Blato 21. 4. 1991
Boľovce 21. 4. 1991
Begeč 28. 4. 1991
Silbaš 20. 5 1991
Šíd 1994
Jánošík 11. 9. 1994
Hajdušice 26. 2. 1995
Odžaci 30. 10. 1995
Binguľa 20. 10. 1996
Ľuba 29. 11. 1998
Belehrad 25. 5. 2002
Zreňanin 14. 12. 2002
Dobanovce 28. 6. 2003

Bajša 2004
Sriemska Mitrovica 14. 5. 2011

Väčší počet z týchto miestnych matičných odborov rozvinul bohatú a rôznorodú činnosť a pracuje kontinuitne od svojho založenia dodnes. Viaceré odbory si však nedokázali poradiť s rôznymi ťažkosťami v aktivitách a s financiami a prácu úplne prerušili, iné sa aktivujú iba príležitostne, niektoré existujú iba na papieri a niektoré náplň svojej práce udržiavajú v spolupráci s existujúcimi spolkami a združeniami vo svojej osade.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články