MOMS Kulpín

Akadémia Lazarovi Dunđerskému

Slávnostná akadémia venovaná výročiu smrti Lazara Dunđerského bude v stredu 6. decembra o 19.h v Srbskom národnom divadle v Novom Sade. Akadémiu usporiadajú na počesť veľkého dobrodinca, ktorý v dôležitom historickom okamihu pomohol prácu novosadského srbského divadla vybudovaním divadelnej budovy. Veľkolepá budova sa nachádzala na dvore súčasného hotela Vojvodina, ktorý vlastnil Lazar Dunđerski. Táto divadelná budova bohužiaľ v roku 1928 vyhorela v ohni. Kaštieľ v Kulpíne Lazar Dunđerski kúpil roku 1889 svojmu synovi Đorđemu Dunđerskému. V rodokmeni Dunđerských Lazar predstavoval zenit moci a dobrej povesti tejto známej zemepanskej rodiny. Do Kulpína rád chodieval. Jeho bustu si preto Kulpínčania, pri príležitosti storočnice Lazarovej smrti, umiestnili na popredné miesto do aleje významných osobností.

 

Jeden z hlavných organizátorov Slávnostnej akadémie Zoran Subotički a pravnuk Lazara Dunđerského Nikola Tanurdžić vedľa busty L. Dunđerského v Kulpíne

 

Jeden z hlavných organizátorov Slávnostnej akadémie Zoran Subotički a pravnuk Lazara Dunđerského Nikola Tanurdžić vedľa busty L. Dunđerského v Kulpíne

 

Lazar Dunđerski s manželkou Olgou

 

Lazar Dunđerski s manželkou Olgou

 

Veľkostatkár Lazar Dunđerski roku 1889 kúpil v Kulpíne 1022 k.j. pôdy spolu s veľkým kaštieľom. S manželkou Sofiou mal synov Đorđeho a Gedeona a dcéry Lenku, Milku a Olgu. Každému s detí venoval jeden kaštieľ a kulpínsky dostal syn Đorđe.

Lazar Dunđerski (1834-1917) bol jedným z najbohatších a najvplyvnejších Srbov rakúsko-uhorskej monarchie. Bol to statkár, priemyselník, obchodník, majiteľ flotily lodí, bankár... Svojou dobrodinskou prácou pomáhal vzdelávacie a kultúrne inštitúcie.

 

Autor busty Lazara Dunđerského v Kulpíne je Dr. Vladimir Jokanović

 

Autor busty Lazara Dunđerského v Kulpíne je Dr. Vladimir Jokanović

 

Vstup na slávnostnú akadémiu bude voľný a záujemcovia si vstupenky môžu vyzdvihnúť na pokladni Srbského národného divadla (SNP) každý deň od 10. do 19.h a v sobotu od 14. do 19.h najneskôr do 4. decembra.

Podľa slov námestníka riaditeľa SNP pre programovú činnosť Zorana Subotičkého primátori Nového Sadu, Zreňanina, Kikindy a predsedovia obcí Bečej, Nový Bečej, Srbobran, Báčska Palanka a Báčsky Petrovec, teda miest a obcí v ktorých Dunđerskovci zanechali stopu, sú členmi Organizačného výboru Slávnostnej akadémie. Z týchto miest bude do Nového Sadu organizovaná preprava na Slávnostnú akadémiu 6. decembra 2017.

Lazar Dunđerský sa narodil 25. marca 1833 v Srbobrane. Vzdelával sa v Srbobrane, Vrbase, Sriemskych Karlovciach, Bratislave a Viedni. Bol priemyselník, obchodník, pivovarník, člen Správnej rady Matice srbskej, dobrodinec a mecén mnohých kultúrnych dejateľov. Vlastnil kaštiele v Kulpíne, Čeláreve a Sokolci. Zomrel pred sto rokmi, 13. júla 1917. Pochovaný je v rodinnej hrobke v Srbobrane.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Jozef Podhradský (1823 – 1915)

Od večnosti bolo slovo

Od večnosti bolo slovo,
slovo bola sôvesť večná,
v sôvesti tej život, svetlo,
ktoré v svety sa rozlietlo.
Duch – príroda od večnosti,
skrytá v lone Stvoriteľa –
vo svety sa rozletela
ako dúha v sedem krás.
Rozlietli sa protistrany
s túhou, že sa v čelovieku
nájdu zas.

 

Posledné komentáre

Posledné články