MOMS Kulpín

Problémy Rádio-televízie Nový Sad

Na problematiku spätú s ohláseným prepúšťaním zamestnancov Rádio-televízie Vojvodiny angažovaných prostredníctvom agentúry pre zamestnávanie sme nedávno upozorňovali TU: http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/10997-nicenie-mensinovych-redakcii-rtv a včera sa na túto tému hovorilo na protestnom zhromaždení pred štúdiom M Rádia Nový Sad ako aj v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM). Štvorčlenná delegácia Slovenskej redakcie Rádia Nový Sad oboznámila predsedníčku rady Libušku Lakatošovú a predsedníčku Výboru pre informovanie NRSNM Annu Horvátovú s ťažkosťami na ktoré dlhšie narážajú a ktoré sa môžu vyhrotiť ďalším znižovaním počtu zamestnancov v tejto redakcii. Predsedníčka Lakatošová určitú dočasnú podporu prisľúbila.

 

Problémy Rádio-televízie Nový Sad

 

Aj to je predsa niečo, keďže NRSNM nemá síce zakladateľské práva nad týmto verejným podnikom a teda ani právomoci z toho vyplývajúce, čiže nemôže tu rozhodovať a zasahovať do redakčnej politiky. Avšak poverená jej je starostlivosť o štyri oblasti: kultúru, vzdelávanie, informovanie a úradné používanie jazyka a písma a teda má pozorne sledovať, či v tých oblastiach nedochádza k porušovaniu zákonov a získaných práv. Má tiež iniciovať, radiť, alebo podávať sťažnosť ochrancovi občanov – ombudsmanovi, čo má dokonca aj stanovené v článku 8 svojho štatútu.

Keďže sa Slovenská redakcia RNS nachádza v rámci RUV – rádio-difúznej ustanovizne Vojvodiny, ktorá je verejno-právnym servisom občanov, jej práca je financovaná z republikového rozpočtu. A ten sa v našej krajine mení a prispôsobuje záujmom Belehradu. Vojvodina je vždy akosi bokom. Tak bolo aj pri júlovej úprave rozpočtu pri ktorej 201 miliónov dinárov určených pokrajinskému verejnému servisu bolo odvedených zrejme v inom smere. Špekuluje sa, že zakončili v pokladnici Srbskej pravoslávnej cirkvi, keďže 10. júla z rozpočtovej rezervy bolo vyčlenených 200 miliónov dinárov na úpravu Chrámu Svätého Savu v Belehrade.

Slovenská redakcia Rádia Nový Sad existuje od založenia rozhlasu – 29. novembra 1949. Z toho vyplývajú aj zakladateľské práva. Od samého začiatku informovala občanov slovenskej národnosti vo Vojvodine v ich rodnom jazyku a pestovala jazykovú kultúru, folklór a tradície vojvodinských Slovákov. Od samého začiatku sa vysielal program v piatich rečiach: po srbsky, maďarsky, slovensky, rumunsky a rusínsky. S pribúdaním rokov sa rozrastal srbský a maďarský program, kým slovenský sa znižoval a rumunsky a rusínsky utrpel iba menšie škody.

Pred tromi desaťročiami Slovenská redakcia mala zo 50 stálych zamestnancov a teraz ich má 10. Utratila aj z rozsahu program, odňaté jej boli dve hodiny, takže teraz vysiela 5-hodín v dvoch blokoch: ráno od 8:00 do 10:00 a popoludní od 15:00 do 18:00. Dvakrát týždenne je vysielaný aj nočný slovenský program, predovšetkým hudba a rozhlasová dráma.

Toho času teda Slovenskú redakciu RNS tvorí 10 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere a 7 novinárov dočasne angažovaných, s ktorých jeden je už prakticky prepustený a je na „neplatenej nútenej dovolenke". Šestnásť zamestnancov nepostačuje na výrobu náročného 7-dňového programu, ktorý si vyžaduje spĺňanie kritérií verejno-právneho servisu a ktorý sa vysiela v dvoch zmenách.

O tom všetkom a aktuálnej situácii v celej ustanovizni s dôrazom na slovenskú redakciu sa hovorilo na stretnutí v NRSNM. Zodpovedný redaktor Martin Prebudila priblížil aktuálnu situáciu, kým Rastislav Zorňan a Katarína Pucovská sa zmienili aj o tej roky prebiehajúcej problematike. Marína Melichová sa posťažovala na stagnáciu digitalizácie slovenských archívnych záznamov, pričom sa uprednostňuje digitalizácia materiálov maďarskej redakcie.

Vzhľadom na to, že epidémia koronavírusu znemožnila organizovanie viacerých podujatí, ktoré NRSNM finančne podporovala, určité prostriedky im zvýšili. Libuška Lakatošová navrhla časť z nich vyčleniť na nehatené fungovanie našej redakcie a pomoc prisľúbila aj ohľadom zadováženia nových nahrávačiek. Výbor pre vzdelávanie určitú sumu obyčajne vyčleňuje ako spoluorganizátor Rozhlasovej súťaže mladých recitátorov RNS a keďže toto podujatie tohto roku pravdepodobne vystane predsedníčka sa zhodla, aby plánovanú sumu využili na zadováženie nahrávačiek.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Zlatko Benka (1951)
Najvyšší čas (úryvok)

Najvyšší čas je čas dnešný
čo dovoľuje klíčeniu
lomcovať nami ako víchor
Sebou už nemôžeme byť
nech dnešok
akokoľvek páchne zajtrajškom
Len skrze slovo sa púšťame na púť
na cestu mladučkú
kľukatiacu sa veselo
po veľkej dlani sveta
Do hlbokého snehu neba
raz navždy vyrúbanej
Najvyšší čas až zajtra
keď zo sna vystúpime
a rovno na dúhu

Posledné komentáre

Posledné články