MOMS Kulpín

Výtvarná kolónia a výstava Anny Nosálovej

Rodina Nosálová zo Selenče v sobotu 12. septembra 2020 zorganizovala výtvarnú kolóniu. Bola to prvá kolónia v Selenči usporiadaná pre dospelých umelcov amatérov. Napriek tomu, že to bola selenčská kolónia, prebiehala v Báči, v areáli Františkánskeho kláštora, ktorý je jedným z reprezentačných objektov Obce Báč a datuje z dvanásteho storočia. Pred začiatkom prác účastníkov privítala a umelcom zaželala prijemný pobyt a pozitívnu tvorivú energiu Anna Nosálová, organizátorka kolónie, tiež členka Združenia petrovských výtvarných umelcov (ZPVU). Prítomným sa prihovoril aj správca kláštora páter Josip Špehar, ktorý sa pomodlil a požehnal úspešný začiatok kolónie. V mene účastníkov sa prihovorila Mária Struhárová, predsedníčka ZPVU. Organizátori pre účastníkov pripravili celodenný bohatý program.

 

Výtvarná kolónia a výstava Anny Nosálovej

 

Výtvarná kolónia a výstava Anny Nosálovej

 

Výtvarná kolónia a výstava Anny Nosálovej

 

Potom sa už naplno pracovalo, maľovalo. Výtvarné techniky a téma boli ľubovoľné. Maliarske potreby umelcom zabezpečili organizátori. Práce, ktoré vznikli na kolónii umelci venovali Spolku sv. Vojtecha, selenčskej miestnej odbočke. V rámci kolónie bola aj samostatná výstava obrazov, malieb, selenčskej umelkyne Anny Nosálovej. Otvárací program samostatnej výstavy moderoval Štefan Nosál, ktorý sa v krátkosti zmienil o činnosti Spolku svätého Vojtecha, ktorého miesta odbočka jestvuje a pôsobí aj v Selenči a je zároveň jej predsedom. Slova sa ujali aj pokrajinský poslanec Pavel Surovi, Marína Balabánová, zástupkyňa predsedu Obce Báč, výtvarný kritik Vladimír Valentík, ktorý sa zmienil o tvorbe a vystavených obrazoch umelkyne a páter Špehar, ktorý vo svojom príhovore pripomenul umelcom údaj, že niektoré umelecké diela v kláštore sú staré osemsto rokov.

 

Výtvarná kolónia a výstava Anny Nosálovej

 

Výtvarná kolónia a výstava Anny Nosálovej

 

Výtvarná kolónia a výstava Anny Nosálovej

 

Umelci, počas kolónie, mali možnosť aj obzrieť si časť kláštora v sprievode pátra, ktorý umelcom priblížil dejiny a hodnotu objektu, ktorý je pod ochranou štátu.

Prevažná časť účastníkov kolónie boli členovia ZPVU Z Báčskeho Petrovca, ale aj umelci z Pivnice, Báča a Selenče. Pozvaní boli aj umelci z iných prostredí.

Kolóniu organizačne a finančne podporili Spolok svätého Vojtecha, selenčská miestna odbočka ako aj Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu, národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá a Obec Báč. Organizáciu kolónie nezištne pomáhal a propagačný materiál pre výstavu pripravil Juraj Berédi-Ďuky. Pomoc poskytli aj členovia rodiny, ako aj ľudia dobrej vôle ochotní priložiť ruky k dielu.

Kolónia bola otvorená pre verejnosť takže sa milovníci umenia mohli prísť pozrieť na tvári miesta, ako umelci tvoria. O kolóniu prejavili záujem aj média ako slovenské, tak aj z iných prostredí.

Organizátori účastníkom zabezpečili aj vecné darčeky, propagačný materiál o Františkánskom kláštore, knižné vydania Spolku sv. Vojtecha a ďakovné listiny za účasť.

Spokojní umelci, ktorí opúšťali s úsmevom na tvári a s nadšením areál kláštora a kolóniu určite svedčia o tom, že kolónia bola vydarená a úspešná. Organizátori tiež boli spokojní s výkonom umelcov. Dúfame, že organizátorom neubudne tvorivej energie, síl a zdravia a, že sa aj o rok stretneme a že sa stane tradíciou organizovať výtvarné kolónie aj v Selenči, ktorej začiatky sú sľubné.

 

Juraj Berédi – Ďuky

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Zlatko Benka (1951)
Najvyšší čas (úryvok)

Najvyšší čas je čas dnešný
čo dovoľuje klíčeniu
lomcovať nami ako víchor
Sebou už nemôžeme byť
nech dnešok
akokoľvek páchne zajtrajškom
Len skrze slovo sa púšťame na púť
na cestu mladučkú
kľukatiacu sa veselo
po veľkej dlani sveta
Do hlbokého snehu neba
raz navždy vyrúbanej
Najvyšší čas až zajtra
keď zo sna vystúpime
a rovno na dúhu

Posledné komentáre

Posledné články