MOMS Kulpín

210 rokov založenia slovenskej dediny Jánošík

MOMS Jánošík zorganizoval v sobotu 12. septembra 2020 v poradí 2. kolóniu insitných maliarov a slávnostnú Akadémiu pri príležitosti založenia dediny Jánošík. Okrúhle výročia sú udalosti slávnostné nielen v živote človeka, ale aj organizácie. Sú vhodnou príležitosťou spomínať, bilancovať, plánovať, ale tiež príležitosťou dať o sebe vedieť. Dedina bez dejín je ako strom bez koreňov, a tak sme chceli pri oslave výročia pripomenúť nielen históriu založenia dediny Jánošík, ale aj obohatiť oslavu kultúrnymi, slávnostnými stretnutiami. Slávnostná Akadémia, ktorá sa uskutočnila za prísnych hygienických podmienok – Covid 19 bola realizovaná pod názvom: Mojej dedine do daru k 210. výročiu založenia dediny Jánošík. Pripravila sa výstava obrazov z 1. a 2. maliarskej kolónie institných maliarov nielen z Banátu. Prítomných privítal predseda Miestneho odboru Matice Slovenskej Jozef Omasta, ktorý bol zároveň aj predsedom organizačného výboru osláv. Poďakoval sa prítomným za účasť a osobitne poďakoval donátorom USZZ, NRSNM a UKVS.

 

210 rokov založenia slovenskej dediny Jánošík

 

210 rokov založenia slovenskej dediny Jánošík

 

210 rokov založenia slovenskej dediny Jánošík

 

210 rokov založenia slovenskej dediny Jánošík

 

210 rokov založenia slovenskej dediny Jánošík

 

210 rokov založenia slovenskej dediny Jánošík

 

Počas programu sa prihovorili prítomní hostia: Ján Brtka, predseda Matice slovenskej v Srbsku, v mene NRSNM Zlatko Šimák a so slovom Božím banátsky senior SECAV v Srbsku Slaďan Daniel Srdić. Slávnostnú príležitosť si uctili aj Branislav Kulík, farár vojlovický, riaditeľ Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Vladimír Francisti a predsedovia MOMS-ov Kovačica, Biele Blato, Padina, atď. Predsedníčka obce Alibunár Zorana Bratić sľúbila podporu pri realizácii podobných podujatí a Olivera Cicović, riaditeľka kultúrneho strediska obce Alibunár ponúkla spoluprácu v oblasti kultúry.

Prierez histórie Jánošíka od založenia dediny po dnešok pripravila Zuzana Halabrin, riaditeľka školy, ktorá prečítala aj pozdravy:

veľvyslanca SR v Belehrade J.E. Fedora Rosochu, veľvyslanca ČR v Belehrade J.E. Tomáša Kuchtu, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milana Jána Pilipa, teritoriálnej pracovníčky pre Srbsko ÚSŽZ Janky Hanákovej a poslanca Národnej Rady Slovenskej republiky Vojtecha Totha, ktorý je aj členom komisie pre hospodárstvo pri NR SR.

Na záver nevystalo poďakovanie Asociácii pre edukáciu a regionálny rozvoj Padina za pomoc pri písaní projektov a v komunikácii s predstaviteľmi slovenských a českých vládnych inštitúcii. Cieľom tých projektov bolo osláviť, pripomenúť si a zaspomínať na 210-ročnú minulosť dediny Jánošík. O nič menej dôležitá bola aj snaha o zachovanie materinského jazyka medzi obyvateľmi v multikultúrnom prostredí a vytváranie lepších podmienok na zachovanie slovenskej reči našich starých rodičov.

 

Predseda MOMS
Jozef Omasta

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Zlatko Benka (1951)
Najvyšší čas (úryvok)

Najvyšší čas je čas dnešný
čo dovoľuje klíčeniu
lomcovať nami ako víchor
Sebou už nemôžeme byť
nech dnešok
akokoľvek páchne zajtrajškom
Len skrze slovo sa púšťame na púť
na cestu mladučkú
kľukatiacu sa veselo
po veľkej dlani sveta
Do hlbokého snehu neba
raz navždy vyrúbanej
Najvyšší čas až zajtra
keď zo sna vystúpime
a rovno na dúhu

Posledné komentáre

Posledné články