MOMS Kulpín

ÚSŽZ: Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2021

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) zverejňuje Výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2021 pre oblasti: a) vzdelávanie, veda a výskum, b) kultúra, c) informácie, d) médiá. Hlavným cieľom poskytovania dotácií, ako súčasti štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí, bude i naďalej podpora aktivít zameraných na oblasť posilňovania národného povedomia, kultúrnej a jazykovej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, podpora ich inštitúcií zriadených na dosiahnutie tohto účelu a podpora vzťahov medzi Slovenskou republikou a Slovákmi žijúcimi v zahraničí.

 

ÚSŽZ: Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2021

 

Prioritou v pôsobnosti úradu zostáva najmä podpora zvyšovania úrovne vzdelávania detí a mládeže, a to predovšetkým z hľadiska znalosti jazyka a upevnenia národnej identity. Rovnako bude podporovaná informatizácia s cieľom vytvoriť lepšie predpoklady pre šírenie informácií, prístup k informáciám krajanských komunít, vytvorenie podmienok pre rozvoj a zefektívnenie kontaktov medzi krajanmi po celom svete a zefektívňovanie spolupráce medzi úradom a krajanmi.

Preferované budú projekty s dlhodobejším účinkom. Termín registrácie žiadostí 2021 v elektronickom dotačnom systéme: od 1.10.2020 0:00 do 30.11.2020 23:59 (pozor na časové pásma – dotačný systém je nastavený podľa časového pásma SR!).

Viac informácií TU: https://www.uszz.sk/sk/stranka/4986/vyzva-pre-krajanov-predkladanie-ziadosti-o-dotaciu-na-rok-2021

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Zlatko Benka (1951)
Najvyšší čas (úryvok)

Najvyšší čas je čas dnešný
čo dovoľuje klíčeniu
lomcovať nami ako víchor
Sebou už nemôžeme byť
nech dnešok
akokoľvek páchne zajtrajškom
Len skrze slovo sa púšťame na púť
na cestu mladučkú
kľukatiacu sa veselo
po veľkej dlani sveta
Do hlbokého snehu neba
raz navždy vyrúbanej
Najvyšší čas až zajtra
keď zo sna vystúpime
a rovno na dúhu

Posledné komentáre

Posledné články