MOMS Kulpín

O krok bližšie k zoznamu UNESCO

Okrúhly stôl „Slovenské insitné umenie v Srbsku ako špecifický prvok nehmotného kultúrneho dedičstva. Ako ho chrániť a zosúladiť s programami UNESCO? Otázka pre vedcov a tvorcov kultúrnej politiky Srbska aj Slovenska ako prirodzene najviac zainteresovaných účastníkov" sa začal včera v Belehrade na veľvyslanectve Slovenskej republiky a pokračoval dnes v budove Obce Kovačica. Hlavným organizátorom Okrúhleho stola bola Galéria Babka Kovačica, ktorá sa prakticky už 30 rokov, koľko existuje, všemožne snaží, doma a vo svete, propagovať našu tunajšiu insitu. Míľové kroky boli urobené keď v roku 2012 Slovenské insitné maliarstvo v Srbsku zapísali na národnú listinu, teda na Zoznam prvkov nehmotného kultúrneho dedičstva Srbska. Je to jediný menšinový prvok na tomto zozname a jeho zapísanie na národnú listinu predstavovalo koniec jednej náročnej snahy a zároveň bolo začiatkom nového vytýčeného cieľa: dostať sa na listinu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Sme veľmi blízko cieľa a tento okrúhly stôl upevnil nádej a dodal nových síl vytrvať v zakreslenej ceste.

 

O krok bližšie k zoznamu UNESCO

 

O krok bližšie k zoznamu UNESCO

 

O krok bližšie k zoznamu UNESCO

 

O krok bližšie k zoznamu UNESCO

 

O krok bližšie k zoznamu UNESCO

 

O krok bližšie k zoznamu UNESCO

 

O krok bližšie k zoznamu UNESCO

 

O krok bližšie k zoznamu UNESCO

 

O krok bližšie k zoznamu UNESCO

 

O krok bližšie k zoznamu UNESCO

 

Dostať sa na UNESCOv zoznam prvkov nehmotného kultúrneho dedičstva je pre každú krajinu veľkou výzvou, keďže sa na ten zoznam dostane skutočne iba to, čo je jedinečné. Fujara, slovenský ľudový drevený dychový nástroj bola v roku 2008 zapísaná na uvedený zoznam. Prvý deň Okrúhleho stola sa začal práve tónmi tohto nástroja – "kráľovnej medzi ľudovými nástrojmi" - ktorá nádherne baladicky rozpráva o hĺbkach ľudskej duše..." Insitný maliar Juraj Lavroš, ktorý sa nachádza v skupine 63 slovenských insitných maliarov zo Srbska zapísaných od roku 2012 na Národnej listine nehmotného kultúrneho dedičstva Srbska otvoril podujatie hrou na vlastnoručne vyrobenej fujare.

Vedúci slovenského zastupiteľského úradu v Belehrade J.E. Fedor Rosocha odkedy nastúpil do úradu, aj napriek sťaženým okolnostiam a pandémii, absolvoval rad významných rozhovorov, v ktorých zdôrazňoval jedinečnosť Slovenského insitného umenia v Srbsku ako prvku nehmotného kultúrneho dedičstva. Slovenské veľvyslanectvo v Belehrade bolo spolu s Obcou Kovačica a Galériou Babka spoluorganizátorom Okrúhleho stola a na úvod sa preto prihovorili Fedor Rosocha, predseda obce Kovačica Jaroslav Hrubík a zakladateľ Galérie Babka Pavel Babka.

Patrónmi a podporovateľmi okrúhleho stola boli podpredsedníčka vlády a ministerka Ministerstva kultúry a informácií Srbskej republiky Maja Gojkovićová, ministerka kultúry Slovenskej republiky Natália Milanová, predseda obce Kovačica, Jaroslav Hrubík a predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Ján Pilip, ktorý prítomných Okrúhleho stola pozdravil prostredníctvom video nahrávky.

 

 

Pred začiatkom pracovnej časti Okrúhleho stola iniciatívu zápisu Slovenského insitného umenia v Srbsku na zoznam UNESCO pozdravili a vyjadrili svoju hlbokú podporu viacerí významní predstavitelia a vplyvní jednotlivci. V mene Fransoaz Žakob, koordinátorky rezidentov OSN v Srbsku (čo spadá pod UNESCO) sa prihovoril Milan Marković, šef tímu Organizácie spojených národov pre ľudské práva a po ňom aj Goran Milašinović, predseda Srbskej národnej komisie pre spoluprácu s UNESCO. Nevystala ani podpora a príhovory najvyšších predstaviteľov našich strešných menšinových inštitúcií: Jaroslava Javorníka, biskupa Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Srbsku, Libušky Lakatošovej, predsedníčky Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a Branislava Kulíka, predsedu Matice slovenskej v Srbsku. Vladimír Francisty, riaditeľ Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov prostredníctvom listu vyjadril podporu tejto snahe. Prihovorili sa aj Jasminka Simić, novinárka-redaktorka Radio-televízie Srbska , Ana Žolnajová Barcová, riaditeľka Galérie insitného umenia Kovačica, Anička Elchekhová, riaditeľka Galérie insitného umenia v Dome kultúry Padina, Mojmír Vrlík, honorárny konzul Srbskej republiky v Martine, Pavel Baláž, v mene všetkých kultúrnych združení a mimovládnych organizácií mesta Kovačica a dvaja maliari nositelia tradičných zručností slovenského insitného maliarstva v Srbsku: Jan Bačúr a Eva Husáriková.

V pracovnej časti referáty predniesli Dr. Gordana Blagojević, PhD. Juraj Hamar, Dr. Mojmír Vrlík, PhD. Milena Dragićević Šešić, Andrea Kutlíková a Katarína Pucovská. Niekoľkí účastníci okrúhleho stola boli znemožnení zúčastniť sa ho, avšak aj ich referáty budú zaradené do elektronického zborníka prác.

Prvú, slávnostnú časť Okrúhleho stola moderovala Katarína Pucovská a pracovnú Pavel Baláž.

 

O krok bližšie k zoznamu UNESCO

 

O krok bližšie k zoznamu UNESCO

 

O krok bližšie k zoznamu UNESCO

 

O krok bližšie k zoznamu UNESCO

 

O krok bližšie k zoznamu UNESCO

 

Dnes, v druhý deň Okrúhleho stola, účastníkmi boli všetci maliari ako aj dedičia autorských práv zosnulých maliarov, ktorí tvoria zoznam Slovenského insitného umenia v Srbsku a ktorý je zapísaný v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Srbska. Prednášajúcimi boli Doc. Mgr. Juraj Hamar, PhD., generálny riaditeľ Slovenského ľudového umeleckého kolektívu, doc. MUDr. Mojmír Vrlík, CSc., honorárny konzul Srbska v Martine, Slovenská republika a Andrea Kutlíková, spoluzakladateľka krajanského centra umenia Kalab z Bratislavy.

Na návrh predsedu obce Kovačica Jaroslava Hrubíka podpísaný bol aj anex Protokolu o spoločnej práci na vypracovaní Návrhu nominácie slovenského insitného umenia v Srbsku na zoznam UNESCO, ktorý bude predložený Centru nehmotného kultúrneho dedičstva Srbská republika.

Moderátormi dnešnej časti Okrúhleho stola boli Mariana Meliš, asistentka primátora mesta Kovačica, Ana Žolnajová Barcová, riaditeľka Galérie insitného umenia Kovačica, Anička Elchekhová, riaditeľka Galérie insitného umenia Domu kultúry z Padiny a Pavel Babka, zakladateľ Galérie a Nadácie Babka Kovačica.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné komentáre

Posledné články