Spolok žien

Spomínajme na svojich vodcov...

V tomto roku si pripomíname až tri 110-ročnice narodenia farárov Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Juhoslávii. Pavel Strehársky sa narodil 23. februára 1909 v Selenči, Michal Milan Štrba 17. júla 1909 v Báčskej Palanke a Vladimír Gustav Babylon 19. septembra 1909 v Rume. Prví dvaja ukončili gymnázium v Báčskom Petrovci, kým Gustav Babylon na petrovskom gymnáziu vyše päť rokov vyučoval.

 

Spomínajme na svojich vodcov...

 

Michal Milan Štrba narodil sa 17. júla 1909 v Báčskej Palanke z rodičov otca Michala a matky Rozálie, rodenej Argašovej. Základnú školu navštevoval v Kysáči, Kovilji, Banátskom Brestovci a Báčskej Palanke. Gymnázium zakončil v Báčskom Petrovci v 1928. Teológiu študoval v Strassbourgu a v Bratislave roku 1938 získal diplom. Ako kaplán pôsobil v Kovačici roku 1933. V rokoch 1935 – 1942 pôsobil v Binguli a v Báčskej Palanke. V septembri 1943 prešiel za kňaza do Kysáča. Bol zvolený za seniora Sriemskeho seniorátu. Tiež pracoval v Novom Sade, Vrbase, Lugu, Iloku a Boľovciach. Bol misijným kňazom pri Biskupskom úrade v Novom Sade a zaopatroval i cirkevné zbory, ktoré nemali kňazov.

Zomrel 5. októbra 1968 a pochovaný je v Novom Sade.

 

Spomínajme na svojich vodcov...

 

Pavel Strehársky sa narodil 23. februára 1909 v Selenči z rodičov otca Pavla a matky Zuzany rodenej Mučajovej. Päť tried ľudovej školy skončil v Selenči a na gymnáziu v Báčskom Petrovci maturoval 1928. Teológiu študoval v Bratislave, kde roku 1932 získal diplom. Za kňaza bol vysvätený v Selenči 1933 biskupom Samuelom Starkem. Najprv bol v rodisku kaplánom po boku farára Karola Medveckého. Dňa 13. mája 1934 bol zvolený za farára v Silbaši, kde bol seniorom Samuelom Širkom uvedený do úradu zborového farára. V Silbaši pôsobil 42 rokov, potom vo výslužbe sa presťahoval k synovi do Záhrebu, kde aj umrel 18. novembra 1978 a kde je aj pochovaný.

 

Spomínajme na svojich vodcov...

 

Vladimír Gustav Babylon sa narodil 19. septembra 1909 v Rume z rodičov Samuela a Márie rodenej Wagnerovej. Prvé tri triedy základnej školy zakončil v rodisku a štvrtú v Novom Sade, kde aj 1928 maturoval na gymnáziu. Vojenčinu odslúžil v škole pre záložných dôstojníkov v Bileći 1929. Teológiu študoval najprv v Bratislave a ukončil ju v Paríži. Najprv bol výpomocným kaplánom v Žiline a v roku 1933 bol v Novom Sade ordinovaný za farára. Od 1. decembra 1933 do 18. júna 1939 bol profesorom na gymnáziu v Báčskom Petrovci a súčasne v období 1937 – 1939 bol aj kaplánom v Kulpíne. Od 18. júna 1939 a do odchodu do výslužby roku 1982 pôsobil ako farár v Pivnici. Umrel 27. júla 1990. Pochovaný je v Pivnici.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články