Združenie športových rybárov Zubáč

Slovenská výtvarná kolónia 2021

Piaty ročník tvorivého umeleckého tábora pod názvom Slovenská výtvarná kolónia 2021 prebiehal podobne ako aj doterajšie ročníky v areáli Dundjerskovho kaštieľa v Kulpíne. Tentoraz však nebol v parku poza kaštieľ, keďže je zadná terasa kaštieľa v chátrajúcom stave a prístup k nej je zakázaný a preto umelci pracovali na nádvorí pred pomocnými objektami. Na tábore sa zúčastnilo 23 maliarov z Petrovca, Kysáča, Hložian, Selenče a Kulpína. Tvorili rôznymi technikami a na voľnú tému. Organizátor MOMS Kulpín účastníkom zabezpečil plátno, farby a iné maliarske potreby, ako aj občerstvenie a stravu. Predseda Miestnej organizácie Matice slovenskej v Kulpíne Pavel Gaža v úvodnom príhovore vyjadril potešenie z kontinuity táborov, ktorá sa neprerušila ani vlani, ibaže stretnutie prebiehalo v septembri, po uvoľnení bezpečnostných protipandemických opatrení. V mene kulpínskej výtvarnej skupiny KEBY zdranú prácu prítomným zaželala Anna Babiaková.

 

Slovenská výtvarná kolónia 2021

 

Slovenská výtvarná kolónia 2021

 

Slovenská výtvarná kolónia 2021

 

Slovenská výtvarná kolónia 2021

 

Slovenská výtvarná kolónia 2021

 

Slovenská výtvarná kolónia 2021

 

Slovenská výtvarná kolónia 2021

 

Slovenská výtvarná kolónia 2021

 

Účastníci tábora minútkou ticha vzdali hold nedávno zosnulému kulpínskemu maliarovi Michalovi Hasíkovi, ktorý sa zúčastnil na všetkých doterajších táboroch a ktorý sa koncom marca pobral do nebeských výtvarných sfér: http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/11203-in-memoriam-michal-hasik. Na hrobku Michala Hasíka organizátori tábora odniesli kyticu kvetov.

Na dnešnej jubilejnej piatej Slovenskej výtvarnej kolónii sa zúčastnili nasledujúci výtvarníci a umelci: Vladislav Medovarský, Anna Babiaková, Michal Virág, Ján Vrbovský, Blanka Gažová a Daniel Zelenák z Kulpína, Anna Struhárová, Ján Makan, Miloslav Zaťko a Katarína Breuning z Petrovca, Branislav Galamboš, Karol Bartoš, Maša Galambošová a Sofia Katiaková z Hložian, Zuzana Ferková, Zuzana Madacká, Mária Sláviková, Mária Páliková, Pavel Hrťan a Ján Vozár z Kysáča, Juraj Beredi Anna Nosálová a Valentína Kaňová zo Selenče.

Počasie výtvarníkom žičilo a práca sa darila. Aj toto stretnutie bolo úspešné, príjemné, inšpiratívne a nanajvýš tvorivé. Práce, ktoré na kolónii vznikli o týždeň budú vystavené v rámci podujatia Predslávnosťové dni v Kulpíne, ktoré v tomto roku budú prebiehať v kulpínskom poľovníckom dome.

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné komentáre

Posledné články