Podmienky používania

Tancuj, tancuj 2019

V sobotu 15. júna v Hložanoch prebiehal tradičný a už takmer polstoročný, v poradí 49. Folklórny festival slovenských ľudových piesní a tancov Tancuj, tancuj... Túto našu najmasovejšiu folklórnu prehliadku aj tohto roku spoločne zorganizovali Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Kultúrno-osvetový spolok Jednota z Hložian, hložianske miestne spoločenstvo a Báčskopetrovská obec. Po extrémne horúcom, tropickom a náročnom dni, najviac sa snáď tešili organizátori. Úspešne zdolali aj tento festivalový ročník a na dôvažok sa hložiansky súbor v tomto roku ovenčil aj najvyšším uznaním. KOS Jednota, po niekoľkoročnej prestávke, znova totiž získal Sošku NRSNM, čo ani veľmi neprekvapuje, keďže sa v Hložanoch tradícia folklóru stále udržiava na vysokej úrovni.

 

Foto Ondrej Benka

 

Foto Ondrej Benka

 

Festival pozostával z troch častí: O 13.00 h sa začal koncert speváckych zborov a orchestrov. Na ňom vystúpilo dvadsať dva speváckych skupín a dva orchestre. Podľa rozhodnutia odbornej poroty, ktorá hodnotila spev a pracovala v zložení Juraj Súdi, predseda a členovia Jarmila Juricová Stupavská a Samuel Kováč ml. najkrajšie zaspievali predstavitelia Slovenského kultúrneho centra P. J. Šafárika z Nového Sadu, druhú cenu si vyspieval Slovenský kultúrno-osvetový spolok Detvan z Vojlovice a tretie miesto získali členky KOS Jednota z Hložian.

Po tradičnom defilé účastníkov ulicami Hložian, ktoré sa začalo o 16.00 h a po slávnostnom otvorení festivalu, nasledoval prvý a potom aj druhý koncert folklórnych súborov. Na prvom vystúpilo osem a na druhom desať slovenských kultúrno – umeleckých spolkov z Vojvodiny. V revuálnej časti vystúpili folklórne ansámbli iných národnostných spoločenstiev žijúcich vo Vojvodine ako aj hostia zo Slovenska.

Odborná porota, ktorá hodnotila tanec, v tomto roku pracovala v zložení: Ružena Červenská, Milorad Lonić a Željko Suchánek. Hložančanom udelili najviac bodov, na druhé miesto sa dostal folklórny súbor V šírom poli hruška z Domu kultúry 3. októbra z Kovačice a na tretie SKOS Jednota z Vojlovice. Etnológ Marián Pavlov Vojlovičanom udelil i cenu za kroj.

Koncert speváckych skupín a orchestrov moderovali Martina Benková, Margarita Benková a Andrea Lačoková a koncerty folklórnych súborov Elena Vršková, Martina Benková a Ivica Grujić-Litavský.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články