Podmienky používania

Pokyny SEAVC počas núdzového stavu

Biskupský úrad Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Srbsku všetkým zborom a fíliám SEAVC v Srbsku 16. marca 2020 adresoval Smernice pre zbory počas núdzového stavu v štáte. V nich sa odporúča ohraničenie počtu prítomných na bohoslužbách a pohrebných zhromaždeniach v zatvorených priestoroch, prerušujú sa prípravy konfirmandov a práce s mládežou a deťmi a odporúča sa tiež odročenie sobášov a krstov. V pokynoch sa uvádza:

 

Pokyny SEAVC počas núdzového stavu

 

S ťažkým srdcom, v súlade s núdzovým stavom v štáte a po vzore ostatných evanjelických cirkví vo svete prinášame úpravy pre naše cirkevné zbory:

1. Služby Božie, ranné modlitby a večierky odporúčame konať v štátom stanovenom počte do 50 ľudí, ktorí majú sedieť vzdialení jeden od druhého najmenej jeden meter. Ľudia starší ako 65 rokov by sa ich podľa zákona nemali zúčastniť, ak áno, urobia to na vlastnú zodpovednosť. Večera Pánova sa nemá prisluhovať.
2. Vyučovanie detí, konfirmandov, mládeže a iné aktivity s deťmi majú byť pozastavené dovtedy, pokiaľ trvá zákaz vyučovania na školách. Konfirmácia sa má odložiť na obdobie, keď prejde núdzový stav.
3. Posedenia pri zosnulom (ak ich štát vôbec dovolí), treba obmedziť na počet ľudí, aký dovolia štátne úrady.
4. Pohreby (ak je počet väčší než 50 osôb) sa majú konať na otvorenom priestore, ak je možné iba za účasti najbližšej rodiny.
5. Krsty a sobáše odporúčame odložiť. V prípade, že sa budú konať, iba v rámci stanoveného počtu ľudí.
6. Budeme sledovať situáciu, ktorá sa z hodiny na hodinu mení a dodržiavať všetky rozkazy štátnych úradov a vlastného svedomia.
7. Za nedodržiavanie uvedených smerníc, možno zodpovedať pred cirkevnými a štátnymi úradmi.
8. Platy farárov a ostatných zamestnancov sa nesmú obmedzovať ani zmenšovať počas núdzového stavu.

Nezabúdajme, že v cirkvi máme najstaršiu populáciu, ktorá je aj podľa rady odborníkov najohrozenejšia. Obmedzenia prinášame hlavne kvôli ním.

Pokoj s Vami,

Mgr. Samuel Vrbovský
biskup SEAVC v Srbsku

Zdroj: ecavyu.com

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné komentáre

Posledné články