Podmienky používania

Sedemdesiatka Ľuboslava Majeru

V dnešný deň 3. novembra v roku 1951 v Báčskom Petrovci sa narodil náš známy režisér Ľuboslav Majera. V rodisku zakončil základnú školu a gymnázium a v roku 1975 na VŠMU v Bratislave úspešne ukončil vysokoškolské štúdium v odbore divadelná réžia. Prvých osem rokov profesionálnej práce pôsobil ako režisér v Televízii Nový Sad a ďalších jedenásť rokov v Novosadskom rozhlase v redakcii dramatických vysielaní. Režíroval desiatky dokumentárnych filmov, reportáží a fejtónov, viac ako 100 rozhlasových hier pre deti a dospelých, vyše 120 divadelných hier... za čo získal početné uznania. Okrem životnej sedemdesiatky oslavuje aj 45 ročnú divadelnú činnosť. Blahoželáme!

 

(Foto Martin Pucovský)

 

(Foto Martin Pucovský)

 

(Foto Martin Pucovský)

 

(Foto Martin Pucovský)

 

Vlastnú tvorbu prezentoval tak na území bývalej Juhoslávie ako i v zahraničí. Je nositeľom početných cien, medzi iným aj Steriovej ceny, trikrát získal cenu Zlatá maska na Juhoslovanskom festivale ochotníkov, päťkrát Cenu za najlepšiu réžiu na Festivale malých a experimentálnych divadiel v Pančeve ako aj viaceré ceny za najlepšiu réžiu vojvodinských a srbských prehliadok a mnohé iné za televíznu, rozhlasovú a divadelnú tvorbu. Je tiež nositeľom spoločenských vyznamenaní: Októbrovej ceny mesta Kikinda a Báčskeho Petrovca a republikového zlatého odznaku Zlatna značka a i. Na Slovensku mu pri príležitosti životného jubilea udelili Medailu Daniela Gabriela Licharda, čo predstavuje najvyššie uznanie za prácu a prínos v oblasti amatérskeho divadla, v roku 2017 mu udelili Cenu mesta Brezna... Viac TU: http://www.kulpin.net/o-kulpine/cirkev/srpska-pravoslavna-crkva/22-aktuality/aktuality/9791-luboslav-majera-cestny-obcan-brezna

https://www.slovackizavod.org.rs/licnosti/6963

http://www.kulpin.net/o-kulpine/historia/kratak-pregled-istorije/22-aktuality/aktuality/11358-nas-lubo-sedemdesiatnik

O Ľubovi Majerovi však málo vieme ako o maliarovi. V sedemdesiatych rokoch minulého storočia sa zúčastnil na niekoľkých výstavách v Báčskom Petrovci, Novom Belehrade a v Kovačici. V katalógu z Kovačického salónu z roku 1978 sa uvádza, že na ňom vystavoval tri svoje práce na koži. V roku 2012 v Modrom salóne SVD v Báčskom Petrovci sa predstavil so svojimi akvarelmi.

 

Sedemdesiatka Ľuboslava Majeru

 

Sedemdesiatka Ľuboslava Majeru

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné komentáre

Posledné články