Slovenské Gymnázium v Báčskom Petrovci

Jubilantka Maja Boldocká

Profesorka Mária Boldocká (nar. Labátová) sa narodila 16. marca 1947 v Kulpíne. Základnú školu skončila v rodisku a gymnázium v Báčskom Petrovci. Na Filozofickej fakulte v Novom Sade vyštudovala biológiu. Po absolvovaní štúdia v roku 1970 sa zamestnala na Gymnáziu Jána Kollára v Petrovci, kde ako profesorka biológie, krátko i psychológie, pôsobila až po odchod do výslužbyv v roku 2005, teda plných 35 rokov. Vedľa svojich základných pracovných povinností počas celého pracovného veku viedla i školský biologický krúžok, neskôr ekologický krúžok a organizovala príležitostné ekologicko-umelecké programy a ekologické výstavy v rámci školy a celej obce.

 

Jubilantka Maja Boldocká

 

Jubilantka Maja Boldocká

 

Jubilantka Maja Boldocká

 

Jubilantka Maja Boldocká

 

Jubilantka Maja Boldocká

 

Jubilantka Maja Boldocká

 

Jubilantka Maja Boldocká

 

Jubilantka Maja Boldocká

 

Jubilantka Maja Boldocká

 

Jubilantka Maja Boldocká

 

V petrovskom externom slovenskom oddelení Učiteľskej fakulty zo Somboru pracovala v období 1999 — 2005, keď bola asistentkou v predmetoch Prírodné vedy II. a Metodika výučby poznávania prírody a spoločnosti a Poznávania prírody (PPS a PP). Preložila učebnice pre 1., 2., 3. ročník stredných škôl a 4. ročník základnej školy.

Účinkovala v realizácii projektu Podpora edukácie k trvalo udržateľnému rozvoju vo Vojvodine, ktorý sa realizoval v rokoch 2005 — 2007 v rámci Slovenskej zahraničnej rozvojovej pomoci — komponent Bratislava — Belehrad fond. Projekt bol zameraný na zvýšenie efektivity a spolupráce škôl a lokálnych komunít v oblasti výchovy pre trvalo udržateľný rozvoj v multikulturálnom prostredí Vojvodiny. (Koordinovala ho Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Fakultou prírodných vied Univerzity Mateja Bela, Katedrou ekológie a environmentálnej výchovy v Banskej Bystrici v spolupráci s partnerskou organizáciou — Asociáciou slovenských pedagógov v Srbsku). Jedným z výsledkov toho projektu bola i metodická príručka pre učiteľov základných a stredných škôl Edukácia k trvalo udržateľnému rozvoju (editorka Soňa Vincíková). Zúčastnila sa tiež na vypracovaní a realizácii projektu Neodhadzuj — recykluj! pre potreby Obce Báčsky Petrovec.

Odborné a vedecko-populárne texty z oblasti environmentálnej výchovy a ekológie uverejňovala v Petrovských novinách, v Našej reči, v petrovskom rozhlase a televízii a v TV Vojvodina.

Za vynikajúce výsledky v pedagogickej práci a prínos k ekológii a ochrane životného prostredia vyznamenaná bola Cenou obce Báčsky Petrovec na rok 2005. Uvádza sa to v Pamätnici gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom 2004 – 2014.

V takmer polstoročie trvajúcom manželstve so Samuelom Boldockým, profesorom, literárnym kritikom, autorom, editorom a prekladateľom viacerých kníh, sa im narodili dve dcéry, dvojčatá: Annamária a Mariana. Pred siedmimi rokmi 25. apríla roku 2015, po dlhšej a ťažkej chorobe, v deň jeho 72. narodenín, Maja vyprevadila svojho manžela Samuela do večnosti.

Odvtedy žije sama, avšak jej veľkou oporou a radosťou sú dcéry a ich rodiny, ktoré s ňou trávia veľa času a nedovolia jej pociťovať smútok samoty.

Maja, srdečné blahoželanie k 75. narodeninám!

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné komentáre

Posledné články