Domovská

Viac žiakov a nový odbor na gymnáziu

Na gymnáziu v Báčskom Petrovci začali nový školský rok (v ktorom si pripomínajú 98/99 rokov pôsobenia) s novým odborom a zvýšeným počtom žiakov. Do prvého ročníka je zapísaných 88 žiakov a rozdelení sú do troch štvorročných odborov s vyučovacím jazykom slovenským a srbským a do jedného trojročného kuchárskeho odboru s vyučovacím jazykom slovenským. "Žiakov máme až z 28 prostredí a v žiackom domove sú žiaci z 23 osád. Všetky kádre sú odborne zastúpené a v porovnaní s minulým školským rokom celkovo máme o 40 žiakov viacej. To nás veľmi teší a veríme, že otváraním nových odborov záujem žiakov bude narastať," hovorí riaditeľka Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci Anna Medveďová.

 

Gymnázium v Báčskom Petrovci (foto: Martin Pucovský)

 

Gymnázium v Báčskom Petrovci (foto: Martin Pucovský)

 

Počet žiakov po ročníkoch je nasledujúci: 88 prvákov, 65 druhákov, 60 tretiakov. a 52 štvrtákov. V trinástich triedach úhrne je 265 žiakov. V žiackom domove, ktorého celková kapacita je 80 lôžok, ubytovaných je 77 žiakov. Podľa názoru zamestnancov internátu to je optimálny počet.

 

Vyznamenaní žiaci v roku 2016 (foto: GJK)

 

Vyznamenaní žiaci v roku 2016 (foto: GJK)

 

Gymnázia Jána Kollára bolo založené v r. 1919, vyrástlo vtedy z takmer dvestoročných hospodárskych a kultúrnych tradícií juhoslovanských Slovákov a stalo sa jednou z ich najvýznamnejších kultúrnych ustanovizní, ktorá v mnohých súvislostiach postupne prerástla nielen lokálne a menšinové ale i pokrajinské, republikové a štátne rámce.

 

1.septembra 2017 privítali novú generáciu (foto: GJK)

 

1.septembra 2017 privítali novú generáciu (foto: GJK)

 

Vo svojich, dnes už takmer 100 ročných dejinách, toto gymnázium často zápasilo s radom problémov, avšak vždy ich dokázalo preklenúť a nie iba pokračovať vo svojom pôsobení, ale i všestranne zveľaďovať svoju činnosť. Desaťročia bolo (a prakticky zostalo dodnes) jediným gymnáziom zo slovenským vyučovacím jazykom (vo všetkých predmetoch) mimo Slovenska.

O dejinách tejto našej významnej stredoškolskej ustanovizne sa možno viac dozvedieť z textov Samuela Boldockého TU:
http://www.kulpin.net/slovenske-gymnazium-v-bacskom-petrovci

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Náhodný obrázok

Letmo

Tomáš Čelovský (1958)

Objavy

Bola to zaujímavá hra
Nakúkať zvedavo
životu do karát
sám
Priúčať sa pravidlám hry
s pocitom dieťaťa
čo prvýkrát vyšlo na povalu
A nakoniec zistiť
že môžeš získať hociktorú kartu
Iba jednu nie

Tým posledným tromfom
čo si ho skrýva v rukáve
so sebavedomým úsmevom
tým ťa nakoniec dorazí

No predsa hráš
Inak nemožno
Hráš
teda si

 

Posledné komentáre

Posledné články

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus