Domovská

Ekumenické duchovné posolstvo

V dňoch 26.- 28. 9. 2017 v Slovenskom Komlóši v Maďarsku sa stretli predstavitelia Ekumenickej duchovnej rady (EDR), Svetového združenia Slovákov v zahraničí (SZSZ) a hostia na jubilejnej akadémii, bohoslužbách, ako i spoločných duchovných modlitbách. Po programe navštívili Cirkevnú slovenskú materskú školu a zmiešanú ZŠ v Sl. Komlóši. Obzreli si aj hospodársku časť ECAV a zachované múzeum z rodinného domu tamojších Slovákov. Z V. duchovnej akadémie Ekumenickej duchovnej rady Svetového združenia Slovákov v zahraničí (EDR SZSZ) vydali posolstvo.

 

Ekumenické duchovné posolstvo Slovákom celého sveta
zo Slovenského Komlóšu – Maďarsko

 

V Slovenskom Komlóši v Maďarsku sme sa stretli ako členovia Ekumenickej duchovnej rady SZSZS (založ. v r. 2012) v dňoch 26.-28. septembra 2017 na svojom piatom stretnutí s titulom: Zásluhy kresťanskej duchovnej cirkvi Slovákov a slovenskej bohoslužby v slovenskom jazyku v zahraničí, súčasť a perspektíva duchovnej služby.

Hlavnými témami pre tento ročník bolo 500. výročie reformácie (1517-2017), 110. výročia založenia Slovenskej ligy v Amerike (1907- 2017), ekumenická spolupráca kresťanov Slovákov na zachovaní národného jazyka, identity a spolunažívania v slovenskom svete v 20. – 21. storočí.

Z tohto miesta, ako členovia EDRS SZSZ a hostia chceme pozdraviť Vás, Slováci vo svete, svojich duchovných bratov a sestry, vysloviť poďakovanie za všetko úsilie, obete a obety, ktoré vkladáte do slovenského života kdekoľvek sa ocitáte vo svete i na Slovensku.

Vyslovujeme vieru a presvedčenie, že i naďalej ostaneme odhodlaní slúžiť potrebám nášho národného, duchovného života vo svete a oslovujeme najmä mladú slovenskú generáciu, aby sa nenechal zviesť antihumánnymi, antikresťanskými, antidemokratickými prúdmi a nasledovala príklad svojich predkov, ktorí vytrvali v presvedčení, že najväčšie hodnoty slovenského národa spočívajú aj v zásade J.M. Hurbana (1017-2017): Sláva národa hodná je obetí!

Členovia EDR SZSZ a hostia: všetci prítomní menovite

Slovenský Komlóš 27. 9. 2017

 

Ekumenické duchovné posolstvo

 

Ekumenické duchovné posolstvo

 

Ekumenické duchovné posolstvo

 

Ekumenické duchovné posolstvo

 

Ekumenické duchovné posolstvo

 

Ekumenické duchovné posolstvo

 

Foto: Viera Denďúrová Tapalagová, Vladimír Skalský a Dušan Saják

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Náhodný obrázok

Letmo

Ján Čajak ml. (1892 – 1987)

Svitlo

Noc. Už objal zem polnočný pokoj.
Všade tíš. Hviezdičiek tisíce
sa v diaľnom vesmíre trbliece;
mesiac púť svoju na západ pohol.

Mier. Už spí každý tvor. Iba vôkol
čo dávnu pieseň vánok šepce,
snívajú kvety, nešuchoce
lístie, nad krajom stráž stojí topoľ.

Aký to súlad! Samá nádhera!

Posledné komentáre

Posledné články

urad

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus