Domovská

Pehavá hruška

Vo vydavateľstve Matice slovenskej v Srbsku v edícii Matičné súzvuky v týchto dňoch vyšiel výber z poetickej tvorby pre deti slovenských autoriek zo Slovenska, Srbska a Rumunska Pehavá hruška zostavovateliek Viery Benkovej a Etely Farkašovej. Viacročná plodná spolupráca dvoch významných spisovateliek pokračuje aj touto knižkou básní pre deti a svedčí o zaujímavých paralelách a živých sponách medzi slovenskými literatúrami v materskej krajine a na Dolnej zemi. Počas šiestich rokov spoločne zostavili výbery z poézie, prózy, esejí a detskej tvorby súčasných autoriek na Slovensku a Dolnej zemi. V najnovšom výbere vystali autorky z Maďarska, keďže sa v súčasnosti žiadna spisovateľka v tejto krajine nevenúva písaniu básní pre deti.

 

Knihu ilustroval Pavel Koza

 

Knihu ilustroval Pavel Koza

 

„Vzhľadom na dobré prijatie a živý ohlas, aký zaznamenala knižka pre deti Jednozubý úsmev zostavená z kratších poviedok slovenských autoriek zo Slovenska a Dolnej zeme (Maďarska, Rumunska a Srbska) nielen medzi detskými čitateľmi, ale aj v učiteľských a rodičovských radoch, rozhodli sme sa vydať aj podobne koncipovaný výber z básnickej tvorby pre deti Pehavá hruška. Touto knižkou završujeme sériu knižných výberov, ktoré sme spoločne pripravili v priebehu posledných šiestich rokov," uvádzajú zostavovateľky v predslove knihy. Na stránkach doterajších piatich spoločných kníh predstavili úhrne 23 autoriek z troch krajín na Dolnej zemi a 35 autoriek zo Slovenska.

Viera Benková zo Srbska a Etela Farkašová zo Slovenska doteraz spoločne urobili výber z básnickej tvorby autoriek zo Slovenska, Maďarska, Rumunska a Srbska, ktorý pomenovali Plášť bohyne (Matica slovenská v Srbsku a Vydavateľstvo Ivana Krasku z Nadlaku, 2011), antológiu Studienky (Matica slovenská v Srbsku, 2014) - 18 poviedok slovenských autoriek z materskej krajiny a Dolnej zeme a Eseje (Matica slovenská v Srbsku, 2016), čo je výber esejisickej a vedeckej tvorby spisovateliek z uvedených krajín. Podobnosť tém, ktoré v poézii a tiež aj v próze bývajú často zastúpené potvrdzujú, že sme si veľmi blízki, že sú naše korene spoločné, že názory zarezonujú neraz podobnými subjektívnymi pohľadmi na súčasnosť, ale i na minulosť... Po týchto knihách priam sa žiadal i výber z detskej literatúry s feministickým aspektom, takže sa dve literátky rozhodli urobiť antológiu detskej poézie.

V uvedenej antológii bol výber spisovateliek urobený podobným spôsobom ako aj v predchádzajúcich troch antológiách, teda sú v nej poetky zo Slovenska, Maďarska, Rumunska a Srbska. Zostavovateľky antológie Viera Benková a Etela Farkašová, ktoré dobre poznajú literárny vývoj na Slovensku a na Dolnej zemi, mali k dispozícii množstvo veršov autoriek Sloveniek, ktoré boli knižne či časopisecky zverejnené. Pre budúcich čitateľov, tak v materskej krajine, ale aj medzi Slovákmi v diaspóre, iste bude zaujímavá aj tvorba starších autoriek pôsobiacich na Dolnej zemi, akou bola zo staršej generácie Anna Majerová, ktorá do literatúry pre deti vniesla svojrázny hlas autoriek z Dolnej zeme a číreho poetického výrazu. Zo súčasnej literatúry pre deti v tomto výbere sú zastúpené Katarína Mosnáková Bagľašová, Anna Malková a iné. Z rumunského Nadlaku so svojimi detskými veršami je tu už známa autorka Dagmar Mária Anoca a zo Slovenska najvýznamnejšie súčasné autorky: Hana Košková, Dana Podracká a mnohé ďalšie.

Takáto antológia, okrem toho, že ponúka prehľad slovenských detských poetiek na Slovensku a v diaspóre, môže byť aj doplnkovou literatúrou na základných a stredných školách na Dolnej zemi a na Slovensku.

Mária Kotvášová Jonášová (Srbsko)

LYŽIARKA ZUZKA

Letí brehom
Skleným snehom
Lyža pravá
Za ňou cvála
Rukavica
V rukavici
Aj palica
Za palicou
Čapica
A v čapici
Úsmev úzky
Jednej Zuzky

Dagmar Mária Anoca (Rumunsko)

LETO

Prázdniny sú celé LETO,
každé dieťa dobre vie to.
Môžeme sa všetko hrať,
aj básničky vymýšľať.
     Takéto:
Anta, tranta, trantarom,
postavíme zo slov dom.
Jedno slovo, druhá tehla,
hodinka nám neubehla
a už stojí dom.
Ktože býva v ňom?
     býva PES
Raz sa dvaja malí psíci
pohádali na ulici.
Ja som pes, ty si pes,
ktože bude kosti jesť?
Ja som pes, ty len psík,
nebude ich jesť už nik!
     býva KROKODÍL
Krokodíl
veľa sveta pochodil.
Najviac sa mu zapáčilo
tam, kde tečie Níl.
     býva LEV
Lev
spustil veľký rev,
že je kráľom všetkých zvierat,
nesmie sa mu nikto spierať.

Dana Podracká (Slovensko)

PEHAVÁ HRUŠKA

Pehavá hruška smutne plače.
Deti sa vrhli na koláče.
Mňa nikto nechce. Čo mám kiahne?
Nikto sa po mne nenačiahne.

Konečne ktosi! Čiasi ruka
hruštičku schová do klobúka.
Ktože ma nesie poza kríčky?
Komu ma dajú do špajzičky?

No toto! To som nečakala.
Okolo mňa je samá chvála.
Pehavá vnučka stíska darček.
Podobá sa mi, vďaka, starček.

Redaktorka vydania: Anna Horvátová, prepress Slovenské vydavateľské centrum, jazyková úprava Anna Horvátová, korigovala Martina Bartošová, za vydavateľa Ján Brtka, vydala Matica slovenská v Srbsku, Báčsky Petrovec 2017, vytlačila tlačiareň ALFA-GRAF NS, náklad: 500 výtlačkov

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Náhodný obrázok

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články

urad

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus