Domovská

Cena Ondreja Štefanka 2018

Tohtoročnú Cenu Ondreja Štefanka za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry tvorenej v slovenskom zahraničnom svete získala Alžbeta Uhrinová Hornoková z Maďarska a Cenu a za organizátorskú činnosť Vieroslava Alžbeta Tímárová z Rumunska. Odovzdávanie cien predchádzalo otvoreniu konferencie Úloha cirkvi v živote dolnozemských Slovákov. Organizátorom tejto medzinárodnej vedeckej konferencie je Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku a Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku. Na konferencii v Nadlaku sa aj tohto roku zúčastňujú početní odborníci a vedeckí pracovníci zo Slovenska a slovenského zahraničného sveta.

 

Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak

 

Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak

 

Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak

 

Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak

 

Konferencii predchádzalo udelenie Ceny Ondreja Štefanka, ktorú udeľuje Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku a Svetové združenie Slovákov v zahraničí, po čom nasledovali príhovory hostí. Konferencia sa organizuje za finančnej pomoci Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí, čo zdôvodnil predseda ÚSŽZ Ján Varšo. Prihovorila sa aj Anna Tomanová Makanová, predsedníčka NRSNM v Srbsku, ktorá Cenu Ondreja Štefanka získala v minulom roku za organizátorskú činnosť.

V mene Matice slovenskej v Srbsku kratší príhovor prečítal jej predseda Ján Brtka. Zdôraznil, že si o desať dní pripomenieme 130. výročie narodenia evanjelického kňaza Samuela Štarkeho, ktorý bol aj biskupom Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Juhoslávii, predsedom Matice slovenskej v Juhoslávii a jedným zo zakladateľov Slovenského gymnázia v Báčskom Petrovci.

 

Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak

 

Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak

 

Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak

 

Foto: Udscr Nădlac Dzsčr Nadlak

 

Do pracovnej časti konferencie referáty prihlásili okrem iných doc. PhDr. Michal Babiak, PhD., Katarína Melegová Melichová, PhDr. et ThMgr Branislav Kulík, Mgr.art. Milina Sklabinská, PhD., Vladimír Valentík , Prof. Dr. Michal Harpáň, Mgr. Samuel Koruniak , PhD., Prof.Dr. Jarmila Hodoličová, PhDr. Samuel Jovankovič a ďalší.

Konferencia Úloha cirkvi v živote dolnozemských Slovákov značne pomôže k vytvoreniu komplexného obrazu vplyvu cirkvi na život a národnostné povedomie slovenských komunít na Dolnej zemi a z nej vydajú zborník prác.

Udelenie ceny Ondreja Štefanka, prvého predsedu Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, prebieha od roku 2009 v rumunskom Nadlaku a Cena sa udeľuje dvom osobnostiam slovenského zahraničného sveta, respektíve občanom SR, ktorí svojou činnosťou výrazne prispeli k rozvoju slovenskej kultúry vo svete.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Náhodný obrázok

Letmo

Tomáš Čelovský (1958)

Objavy

Bola to zaujímavá hra
Nakúkať zvedavo
životu do karát
sám
Priúčať sa pravidlám hry
s pocitom dieťaťa
čo prvýkrát vyšlo na povalu
A nakoniec zistiť
že môžeš získať hociktorú kartu
Iba jednu nie

Tým posledným tromfom
čo si ho skrýva v rukáve
so sebavedomým úsmevom
tým ťa nakoniec dorazí

No predsa hráš
Inak nemožno
Hráš
teda si

 

Posledné komentáre

Posledné články

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus