Domovská

10 rokov záslužnej novinárskej činorodosti. Ešte veľa dobrých správ, Katka a Martin Pucovskí!

Dobrého veľa nebýva. V skromnosti obsahu výroku je ale akoby protipólom, ak by sme ho v konkrétnom prípade, odvíjajúceho sa pod formulkou KULPIN.NET, nepreonačili. Hoci na príklade, v mnohom, najmä v odhodlaní pozitívnej energie na fundamente profesionálneho prístupu, príkladnom pre podobné počiny Slovákov naprieč svetom, podľa ktorého „aj v malom jesto veľa dobrého". Možno netypicky, ale práve prímer informačno-publicistického portálu, ktorý pred 10 rokmi v neveľkom Kulpíne uviedla do pohybu dospievajúceho v súčasnosti do veľkoformátového rešpektu milá kolegyňa publicistka, rozhlasová tvorkyňa a novinárka Katarína Pucovská v spoločenstve vojvodinských Slovákov v Srbsku, aby sa tento následne stal pulzujúcim inšpiratívnym zdrojom s mimoriadne vzácnym a potrebným dennodenným aktualizačným nábojom, je výnimočný.

 

10 rokov záslužnej novinárskej činorodosti. Ešte veľa dobrých správ, Katka a Martin Pucovskí!

 

Aj preto nasledovania hodný, vzácny, v krajanskom svete kvalitou, aktuálnosťou, vizuálnou príťažlivosťou a nevtieravou nezaujatosťou - čo je v súčasnom svete, zrkadliaceho nám, žiaľ, skôr "paródiu na žurnalistiku", jav jedinečný.

Hádam aj preto, a najmä preto, že sa zrodil z profesijnej žurnalistickej vášne a zajedno aj z vnútorne precítenej potreby Katky Pucovskej a jej syna Martina byť užitočným, potrebným, vnímavým. A to všetko bez nároku na čitateľský potlesk, či „výpisové uznanie" z bankového účtu. Čo však zamrzí istou skrivodlivosťou (o ktorej sa Katka Pucovská otvorene, najmä však vecne - faktograficky vo svojom "vyznaní k 10-ročnému jubileu zmieňuje, bez čo i len náznaku "urazenosti", ktorá by v podobných prípadoch mohla byť hoci aj "ľudsky i profesionálne primeraná..., a mne ako šéfredaktorovi portálu Slovenské zahraničie, na tomto mieste neprináleží sa k veci názorovo vyjadrovať, ani zaujať takú či onakú pozíciu aktívneho pracovníka úradu, hoci moje novinárske vnímanie kontextu je, prečo to nepriznať, v istom rozpore) - to je motív súvisiaci s akoby vecne-obsahovými paradoxmi krajanských súvislostí - a teda aj čo akokoľvek objektivizujúcich zákonných pravidiel podpory projektov Slovákov žijúcich v zahraničí zo strany ich materskej krajiny prostredníctvom ÚSŽZ, keď, žiaľ, možno z pohľadu konkrétnych krajanov programovo na vysokej profesionálnej úrovni zaoberajúcich sa mediálnou problematikou, z rôznych, najmä však objektívno-finančných dôvodov, keď žiadosti až štvornásobne prevyšujú možnosti podporiť ich, sa im jednoducho neujde...

Poézia nášho života si však – a to je to podstatné, ale aj krehké, a teda i v tom najlepšom motivujúce - ctí pokoru i pokorných, usilovnosť i usilovných, precíznosť i precíznych. A tak zdravo ctižiadostivá a koníčkarsko-novinársky zvedavá neústupčivosť (a veď ani dnes nemožno naplno, oduševnene a ešte navyše kvalitne zaoberať sa posolstvom žurnalizmu bez toho, aby umenie nadhľadu sa nesnúbilo s vnútorne sebauvedomovanou „kratochvíľou" – inak povedané: novinárčina má šmrnc iba vtedy, ak ju človek preciťuje ako stotožnenie sa a oddanosť svojmu najmilšiemu koníčku, teda na spôsob „serióznej zábavky" – podľa autora tohto prívetu ĽP) byť v obraze diania, klásť otázky i odpovede na našu prítomnosť držiac sa múdrosti „včerajška", a pritom v nadčasovej nadstavbe byť osožným aj dobre mienenými, objektívnymi a zmysluplnými správami, postrehmi, reportážami, glosami, komentármi, esejami, príbehmi, črtami, besednicami, rozhovormi, fotoriportami, fejtónmi..., nad vecou, je opätovaná, oceňovaná, pochválená.

A takto, keď je všetko ako vravíme, na poriadku, „v službe ducha", ako nastoľoval „guru" slovenského žurnalizmu Ľudovít Štúr, a zajedno potvrdzoval aj Milan Rastislav Štefánik, prihovárajúc sa slovami o tom, že "nezná lásky polovičatej, ak je niekto Slovák telom i dušou", nadobúda i žitie naše inakšie, prívetivejšie poryvy, postoje i nádeje.

Sťaby za odmenu poslúži potom v tomto prejavení okrem iných ukazovateľov aj ten najhmatateľnejší – v počte klikov, ako aj v zrkadlení odoziev používateľov – návštevníkov, čitateľov a spolupracovníkov jedinečného portálu KULPIN.NET (takýto počin, odvážiac sa ho v tom najlepšom nazvať i vlasteneckým, a teda s tým najúprimnejším úmyslom prezentovať skrze neho aj našu vzájomnú a spoločnú slovenskosť, má v „súkromno-mediálnom internetovom slovenskom prostredí" vari iba dve podobné spriaznené duše a odhodlané mediálne individiuality v slovenskom svete: v susednom Maďarsku, kde v roku 2011 založil Imrich Fuhl, novinár - publicista, fotograf, básnik a jedna z kľúčových osobností slovenského národného života pod Piliíšom ba v celej krajine pod pravým brehom Dunaja informačno-publicistický portál OSLOVMA.HU, kým na opačnom konci sveta – v podobe rovnako objavného a podnetného portálu časopisu SLOVO Z BRITSKEJ KOLUMBIE, šíri národné povedomie, historickú pamäť a kultúru ducha aj slovenského slova náš krajan v Kanade Jozef Starosta vo Vancouveri), ktorý vďaka profesionálnej novinárskej erudícii jej zriaďovateľky a zodpovednej redaktorky Katky Pucovskej čitateľsky i ľudsky v tom najlepšom priťahuje, láka, inšpiruje.

Nech je preto práve toto vedomie tým najmocnejším impulzom, stimulom i výzvou pre zriaďovateľku, šéfredaktorku aj tvorivú redaktorku portálu KULPIN.NET v osobnostnej žurnalistickej trojjedinosti - Katarínu Pucovskú a jej syna – fotografa a grafika Martina, rodinnej dvojice, oslovujúcej zo svojho portálu Slovákov nielen v Srbsku, ale doslova na celom svete, všetkých našich krajanov, do ďalšieho tvorivého desaťročia.

K tomu im, som o tom presvedčený, aj za stovky ba tisíce Slovákov, viac či menej pravidelne navštevujúcich ich portál od vojvodinských Slovákov a ich potomkov z Melbournu cez materskú Bratislavu, Banskú Bystricu či Senicu, Báčsky Petrovec, Kulpín a všetky prostredia Slovákov v Srbsku a na Dolnej zemi, ale aj Prahu, Štokholm, cez New York či Chicago až po Toronto a Vancouver, čo najúprimnejšie želám nehasnúcu tvorivú novinársku iskru, nepoľavujúce žurnalistické tempo a nevyčerpateľný redaktorský dych!

Katka a Martin, držte sa,

stískam Vám palce ako kolega a obdivovateľ Vašich tvorivých a prínosných snažení a novinárskej práce, ktorá má zmysel a najmä čitateľskú i ľudskú odozvu.

Hádam "raz aj na vašej ulici", parafrázujúc starú ruskú ľudovú múdrosť, vyjde slnko "potenciálnej dotačnej prozreteľnosti", ktorú ste vo Vašom desaťročnom bilancovaní skôr v optimistickej nádeji ako v rezignovanom bolestínstve jemnocitne naznačili.

Úprimne

Váš priaznivec

ĽUDO POMICHAL

Zdroj: http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2630/kulpinnet-10-rokov-zasluznej-novinarskej-cinorodosti--v-zivote-slovakov-v-srbsku-este-vela-dobrych-sprav-katka-a-martin-pucovski

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Náhodný obrázok

Letmo

Tomáš Čelovský (1958)

Objavy

Bola to zaujímavá hra
Nakúkať zvedavo
životu do karát
sám
Priúčať sa pravidlám hry
s pocitom dieťaťa
čo prvýkrát vyšlo na povalu
A nakoniec zistiť
že môžeš získať hociktorú kartu
Iba jednu nie

Tým posledným tromfom
čo si ho skrýva v rukáve
so sebavedomým úsmevom
tým ťa nakoniec dorazí

No predsa hráš
Inak nemožno
Hráš
teda si

 

Posledné komentáre

Posledné články

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus