Domovská

V Bratislave prezentácia knihy o slovenských evanjelikoch v Srbsku

Evanjelický cirkevný zbor v Starej Pazove (Srbsko) v spolupráci s CZ ECAV Bratislava Staré Mesto vás pozývajú na prezentáciu knihy „Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku v slove a v obrazoch" vo Veľkom ev. kostole na Panenskej v Bratislave v nedeľu 13. mája 2018 o 19.00 hod. Knihu predstaví hlavná editorka Svetlana Vojnicová Feldyová a recenzenti prof.PhDr. Jaroslav Čukan, PhD., a PhDr. Mojmír Benža. V umeleckej časti vystúpia poprední umelci a interpreti z radov vojvodinských Slovákov žijúcich na Slovensku.

Knihu si po prezentácii budete môcť zakúpiť za cenu 25 eur.

 

V Bratislave prezentácia knihy o slovenských evanjelikoch v Srbsku

 

Igor Feldy a Svetlana Vojnićová Feldyová (foto Katarína Pucovská)

 

Igor Feldy a Svetlana Vojnićová Feldyová (foto Katarína Pucovská)

 

Z lektorských posudkov

Publikácia dáva nazrieť do histórie a súčasnosti Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku. Zostavovateľkou je farárka Mgr. Svetlana Vojnićová-Feldyová a participovalo na nej 33 autorov. Ide o istý druh konfesionálnej encyklopédie, prirodzene, nie v slovníkovej forme, ale v zmysle podrobného súhrnu údajov a faktov o slovenskom evanjelictve vo Vojvodine. Kniha je reprezentatívne dielo o histórii a živote Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku. Dosvedčuje biblické a reformačno-evanjelické zakotvenie počtom neveľkého, no duchovne živého spoločenstva Slovákov vo Vojvodine, silu a životnosť luteránskej tradície v tomto prostredí. Jej posolstvom je − v zmysle podtitulu − „odkaz minulosti pre budúcnosť evanjelických Slovákov".
Doc. ThDr. Peter Gažík, vedúci Katedry cirkevných dejín, Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Kniha obsahuje stručnú históriu dediny/mesta, niektoré zaujímavosti z oblasti kultúry, stručné dejiny cirkevného zboru a kostola; v závere sú zhodnotené zborové aktivity a majetkové pomery a uvedený je i zoznam farárov, ktorí v zbore pôsobili od jeho vzniku. V záverečnej časti publikácie je zoznam všetkých doterajších biskupov, seniorov aj kňazov v aktívnej službe i vo výslužbe. V doslove Mgr. Ondrej Peťkovský zdôrazňuje kultúrnu a vzdelanostnú úroveň evanjelického spoločenstva, jeho náboženské vedomie, príslušnosť k národu a spolupatričnosť. Podobne ako Matej Bel, Ján Čaplovič a napokon Adam Vereš, aj SvetlanaVojnićová-Feldyová dokázala dokumentovať a prezentovať významnú časť slovenského kultúrneho dedičstva vďaka premyslenej metodike, mentálne aj časovo náročnej organizačnej činnosti a nemenej dôležitej redakčnej práci.
Prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., Katedra manažmentu kultúry a turizmu, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

 

Svetlana Vojnićová Feldyová,
zborová farárka, CZ Soľany

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Náhodný obrázok

Letmo

Tomáš Čelovský (1958)

Objavy

Bola to zaujímavá hra
Nakúkať zvedavo
životu do karát
sám
Priúčať sa pravidlám hry
s pocitom dieťaťa
čo prvýkrát vyšlo na povalu
A nakoniec zistiť
že môžeš získať hociktorú kartu
Iba jednu nie

Tým posledným tromfom
čo si ho skrýva v rukáve
so sebavedomým úsmevom
tým ťa nakoniec dorazí

No predsa hráš
Inak nemožno
Hráš
teda si

 

Posledné komentáre

Posledné články

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus