Domovská

Posvätili farskú budovu v Petrovci

Farská budova Slovenského evanjelického a.v. cirkevného zboru v Petrovci z roku 1837, po generálnej oprave v roku 500. výročia reformácie, dnes bola slávnostne posvätená. Čin posviacky nasledoval po predpoludňajších službách Božích, na ktorých sa zúčastnili kňazi zo zborov Báčskeho seniorátu a na ktorých kázňou slova Božieho poslúžil Mgr. Milan Krivda, biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku. Po bohoslužbách sa prítomní presťahovali pred farskú budovu, ktorú posvätil Samuel Vrbovský, biskup SEAVC v Srbsku. Zborový farár Ján Vida vyzdvihol význam zachovania tejto 181 ročnej budovy, ktorú mohli zrenovovať predovšetkým vďaka prenájmu reštitúciou vrátenej cirkevnej pôdy a vďaka zahraničnej podpory získanej schválením projektov. V menšej miere na rekonštrukciu prispela aj lokálna samospráva.

 

Posvätili farskú budovu v Petrovci

 

Posvätili farskú budovu v Petrovci

 

Posvätili farskú budovu v Petrovci

 

Posvätili farskú budovu v Petrovci

 

Posvätili farskú budovu v Petrovci

 

Posvätili farskú budovu v Petrovci

 

Služby Božie sa začali oslovením Mgr. Jána Vidu a predspevom Ó Ježiši. Bohoslužbu liturgovali Martina Krivdová, farárka ECAV zo Slovenska, Ondrej Marčok, farár CZ Kysáč, Jaroslav Kopčok, farár CZ Hložany a Jaroslav Javorník, farár CZ Kulpín. Biskup Milan Krivda si za základ kázne zvolil Matúšovo evanjelium, kapitolu 7, verše 24 – 27. Poznamenal, že druhá májová nedeľa patrí matkám, ktoré si treba ctiť a mať vždy v láske a v kázni zdôraznil potrebu stavania objektov, ale aj budovania osobnosti človeka na pevných základoch. Tou pevnou skalou je Cirkev, ktorá je pre človeka bezpečným útočiskom a láska Kristova, ktorá vyslobodí od všetkého zlého. V príležitostnom programe vystúpili deti Detskej besiedky, Hana Tancíková a starší cirkevný spevokol pod vedením Slovenky Benkovej Matrinkovej.

 

Posvätili farskú budovu v Petrovci

 

Posvätili farskú budovu v Petrovci

 

Posvätili farskú budovu v Petrovci

 

Posvätili farskú budovu v Petrovci

 

Posvätili farskú budovu v Petrovci

 

Posvätili farskú budovu v Petrovci

 

Po pesničke č. 311 sa prítomní presťahovali na cirkevné nádvorie, kde sa k nim s posväcujúcou rečou prihovoril d.p. Samuel Vrbovský, biskup SEAVC v Srbsku. Podľa jeho slov petrovská farská budova bola v časoch svojej výstavby opravdivým zámkom. Vtedy sa bývalo v malých domčekoch, avšak Petrovčania neželeli platiť vysoké cirkevné poplatky, len aby si urobili faru priliehavú pre najväčší slovenský cirkevný zbor v týchto končinách. Za 14 rokov sa im tak podarilo vybudovať aj kostol a aj faru. Roku 1823. bol chrám zakončený a 1837. bola ukončená aj farská budova.

 

Posvätili farskú budovu v Petrovci

 

Posvätili farskú budovu v Petrovci

 

Posvätili farskú budovu v Petrovci

 

Posvätili farskú budovu v Petrovci

 

Posvätili farskú budovu v Petrovci

 

Posvätili farskú budovu v Petrovci

 

Posvätili farskú budovu v Petrovci

 

Posvätili farskú budovu v Petrovci

 

Po kratšom hudobnom programe a zaspievaní piesne Hrad prepevný, si záujemcovia mohli obzrieť renovované prízemné miestnosti starej farskej budovy.

S rekonštrukčnými prácami začali v októbri roku 2016, najprv so strechou, po nej nasledovala omietka, výmena okien a v minulom roku riadenie podlahy, stropu a celého dolného podlažia, keďže horné už bolo v posledných rokoch upravené. Na poschodí sa ešte plánuje urobiť priestor pre ubytovanie hostí.

 

Katarína Pucovská

 

, Hana Tancíková a

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Náhodný obrázok

Letmo

Paľo Bohuš
Jesenná duma (úryvok)
...
Ja mám rád Sejky,
tekvice žlté, ako slnká,
jesennú hrču smútku
v hrdle,
peniaze listov, čo sa
míňajú
topole pri Begeji
a sladkú, šíru tichosť...

Strácanie hľadám
v kukuričných lesoch,
šuchotavé strácanie
v krvavej vinici
hrozná zabudnutia.
Dym môjho ohňa
po zemi sa stelie.
...

 

Posledné komentáre

Posledné články

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus