Domovská

Prezentácia knihy v Bratislave

V predvečer 13.mája 2018 sa vo Veľkom kostole cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava Staré Mesto uskutočnila slávnostná promócia knihy Slovenská evanjelická augsburského vyznania cirkev v Srbsku v slove a v obrazoch editorky, resp. hlavnej zostavovateľky Svetlany Vojnićovej Feldyovej, evanjelickej pani farárky v Soljanoch. Prezentácie sa zúčastnil veľvyslanec Srbskej republiky na Slovensku pán prof. Dr. Momčilo Babić a svojou prítomnosťou zveľadili a duchovne obohatili túto slávnostnú knižnú prezentáciu odborníci z radou akademickej obce, ako aj široká verejnosť.

 

Delegácia z Pazovy v čele s farárskou manželskou dvojicou Igorom Feldym a Svetlanou Vojnićovou Feldyovou (v strede)

 

Delegácia z Pazovy v čele s farárskou manželskou dvojicou Igorom Feldym a Svetlanou Vojnićovou Feldyovou (v strede)

 

Účastníci programu

 

Účastníci programu

 

Účastníci programu

 

Pred začiatkom prezentácie sa prihovoril poddozorca CZ Bratislava Staré mesto Ing. Michal Šebesta. V úvodnej časti o vzniku knihy hovorila jej zostavovateľka Mgr. Svetlana Vojnićová Feldyová. V pokračovaní sa o knihe a o fenoméne Slovákov vo Vojvodine odborne zmienili pán PhDr. Mojmír Benža a prof. PhDr. Jaroslav Čukan, PhD.

V pokračovaní program slávnostnej promócie spočíval hlavne v čítaní vybraných textov z knihy, čiže predstavovaní cirkevných zborov, ktoré čítali jednotliví bývalí členovia cirkevných zborov vo Vojvodine, v súčasnosti pôsobiaci na Slovensku. Stať o cirkevnom zbore v Petrovci ako prvá prečítala Ing. Katarína Melichová, PhD. O hložianskom zbore čítala PharmDr. Ľudmila Turčanová MPH, za ňou kulpínsky cirkevný zbor predstavil študent architektúry Igor Červený. Časť o kysáčskom cirkevnom zbore prečítal budúci evanjelický farár Miroslav Poničan a silbašský cirkevný zbor predstavila Mgr. art. Milina Sklabinská, PhD.

 

Prezentácia knihy v Bratislave

 

Prezentácia knihy v Bratislave

 

Prezentácia knihy v Bratislave

 

Prezentácia knihy v Bratislave

 

Ku koncu programu odzneli slová Mgr. Igora Feldyho, farára cirkevného zboru v Starej Pazove a manžela pani zostavovateľky, ktorý nielenže predstavil svoj cirkevný zbor, ale predniesol aj záverečné duchovné slovo. Svojim speváckym talentom program hudobne obohatil vybranými piesňami z evanjelického spevníka Marek Andrej Kaňa za sprievodu organového maestra pána Stanislava Tichého. V ich podaní odzneli piesne Bože, Otče, láska večná, Bože môj, pod tvojim nebom stojím a hymnická pieseň Kto za pravdu horí.

 

Prezentácia knihy v Bratislave

 

Prezentácia knihy v Bratislave

 

Na záver sa prítomným hosťom poďakovala moderátorka programu Mgr. Anna Medveďová a slávnostnú prezentáciu knihy Slovenská evanjelická augsburského vyznania cirkev v Srbsku v slove a v obrazoch ukončila slovami: Prišli sme z rozličných kútov Vojvodiny, ale všetkých nás spája naša cirkev. Cirkev bez ľudí prestáva byť cirkvou, rovnako ako človek svoje naplnenie nachádza práve v cirkvi.

My všetci sme cirkev, sú slová, ktorými bolo ukončené slávnostné predstavovanie vzácnej knihy a tento odkaz nám všetkým adresuje scenárista a režisér krásneho a dojímavého programu pán doc. PhDr. Michal Babiak, PhD.

 

Anna Medveďová

Foto: Ján Častven a

CZ Stará Pazova

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Náhodný obrázok

Letmo

Paľo Bohuš
Jesenná duma (úryvok)
...
Ja mám rád Sejky,
tekvice žlté, ako slnká,
jesennú hrču smútku
v hrdle,
peniaze listov, čo sa
míňajú
topole pri Begeji
a sladkú, šíru tichosť...

Strácanie hľadám
v kukuričných lesoch,
šuchotavé strácanie
v krvavej vinici
hrozná zabudnutia.
Dym môjho ohňa
po zemi sa stelie.
...

 

Posledné komentáre

Posledné články

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus