Domovská

Pesničky pod oblokom v Silbaši

Rovnomenná publikácia obsahuje viac ako 200 pesničiek, no nemôže a nechce byť spevníkom. Ona je viac, ona je spomienkou. „Cieľom knihy je v tlačenej forme zachovať piesne, ktoré sa kedysi spievali v Silbaši, tak ako som si uchoval v pamäti z mladosti, keď som ich počúval doma v Silbaši a potom v Kanade," – uvádza v úvode knihy Pesničky pod oblokom v Silbaši jej autor Ondrej Miháľ. Piesne Márie Miháľovej syn Ondrej nahral na audio pásku v lete 1970 a ďalšie piesne, ktoré sú zaradené do publikácie mu naspievala Zuzana Hložanová vo februári, júni a auguste 2018. Tieto dve ženy v mladosti boli najlepšími priateľkami, potom ich život odlúčil a v tejto knihe sú opäť spolu. Recenzentom knihy je Štefan Kocák, známy slovenský choreograf a autor kníh a zborníkov ľudových piesní. Piesne znotoval srbský skladateľ Milan Aleksić. Premiéra knihy bola v sobotu 3. novembra 2018 v Dunđerskovom kaštieli v Kulpíne.

 

Pesničky pod oblokom v Silbaši

 

Pesničky pod oblokom v Silbaši

 

Pesničky pod oblokom v Silbaši

 

Pesničky pod oblokom v Silbaši

 

Pesničky pod oblokom v Silbaši

 

Pesničky pod oblokom v Silbaši

 

Pesničky pod oblokom v Silbaši

 

Pesničky pod oblokom v Silbaši

 

Pesničky pod oblokom v Silbaši

 

Piesne v knihe Pesničky pod oblokom v Silbaši sú v silbašskom nárečí a boli vybrané z takmer 250 piesní, ktoré Ondrejovi Miháľovi na pásku naspievala jeho mama Mária Miháľová rodená Čelovská a Zuzana Hložanová rodená Šomodiová zo Silbaša.

Silbašského rodáka, dlho rokov žijúceho v Kanade, Ondreja Miháľa sme už veľakrát predstavovali tuná na Dolnej zemi, ale vždy ako umeleckého fotografa alebo publicistu a dokumentaristu, ktorý zhromažďuje „zanikajúcu krásu" našich domov, zapisuje svedectvá z našej minulosti alebo mapuje slovenský vysťahovalecký svet v Kanade, kde žije od svojich 11 rokov. Táto najnovšia kniha mu asi dala najviac roboty. Nie je hudobníkom a zapísať noty, to treba vedieť. Pred asi pol druha rokom v Dunđerskovom kaštieli v Kulpíne bola prezentácia jeho knihy Silbaš, dedina snov, budúci rok ideme domov, ktorá je svojráznou rodinnou kronikou Miháľovcov, avšak bola venovaná predovšetkým otcovi. Túto najnovšiu knihu Ondrej Miháľ chcel venovať matke, ktorá bola jednou z prvých speváčok v Novosadskom rozhlase a ktorá do Nového Sadu chodievala spievať naživo, keďže vtedy, na začiatku päťdesiatych rokov, nebola ešte možnosť robenia nahrávok.

 

Pesničky pod oblokom v Silbaši

 

Pesničky pod oblokom v Silbaši

 

Pesničky pod oblokom v Silbaši

 

Pesničky pod oblokom v Silbaši

 

Pesničky pod oblokom v Silbaši

 

Pesničky pod oblokom v Silbaši

 

Pesničky pod oblokom v Silbaši

 

Pesničky pod oblokom v Silbaši

 

Recenzent knihy Štefan Kocák hodnotí, že je publikácia prínosná a v mnohom inšpiratívna pre záujemcov o ľudovú kultúru tak z kruhu odborníkov, interpretov, ako aj záujemcov o ľudové umenie Slovákov žijúcich nielen vo Vojvodine, v Srbsku ale aj v iných končinách sveta. Tiež uvádza, že sa pri speve do každej piesne, či hudby priamo vkladali, zakomponovávali spevákove duševné poryvy, citové rozpoloženie, čím v melódii, v rytme, v harmóniách alebo textoch čosi pozmenili, dotvorili. A tento variačný proces je dodnes živý, neprerušený a jedinečný. Piesne zaznačené v knihe sú prevažne z prvej polovice 20-ho storočia. Ozrejmil Ondrej Miháľ.

Sobotňajší vydarený literárno-hudobný večierok spoločne usporiadali MOMS Kulpín, Spolok kulpínskych žien, Kanadský slovenský inštitút v Toronte, Združenie pre muzeálne agrárne dedičstvo so sídlom v Kulpíne a Poľnohospodárske múzeum v Kulpíne. Prítomných hostí z viacerých prostredí privítala autorka podujatia a moderátorka Katarína Pucovská. V mene MOMS a Spolku kulpínskych žien sa obecenstvu prihovoril a hostí privítal predseda MOMS Kulpín Pavel Gaža a v mene Združenia pre muzeálne agrárne dedičstvo prof.Dr. Ján Kišgeci. Toto združenie je pokračovateľom Poľnohospodárskeho múzea v Kulpíne, ktoré bolo založené pred 25 rokmi a zaoberalo sa agrárnym zberateľstvom. J. Kišgeci vynakladá úsilia, aby sa taká činnosť múzea obnovila.

Večierok krásnym spevom ozvláštnila Olivera Popadićová. Do podnetnej diskusie, ktorá nasledovala po oficiálnej časti, sa zapojil Dr. Miroslav Miháľ z Kysáča, spisovateľka Viera Benková a prednášateľka hudobnej výchovy na petrovskej základnej škole Mariena Stankovićová Kriváková. Všetkým prítomným na večierku autor venoval jeden exemplár spomenutej knihy.

Kniha vyšla v náklade 500 výtlačkov a vytlačená bola v Starej Pazove.

 

Text: Katarína Pucovská

Foto: Igor Bovdiš a Jarmila Hašková

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Náhodný obrázok

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné komentáre

Posledné články

urad

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus