Domovská

Fialový advent

Advent – je to prvá časť liturgického, čiže cirkevného roka a vymedzená je štyrmi nedeľami pred sviatkom narodenia Ježiša Krista. Táto časť roka predstavuje obdobie duchovnej prípravy na Vianoce, stíšenia sa, očistenia a prípravy na príchod Ježiša. Adventná doba má kajúci charakter, ale nie až tak silný ako je to v pôste. Slovo advent pochádza z latinského adventus a znamená príchod. Tohtoročný Advent sa začína zajtrajšou 1. adventnou nedeľou a ukončí sa po západe slnka na Štedrý večer.

 

Novosadský evanjelický kostol - chrámové rúcho v advente je fialové

 

Novosadský evanjelický kostol - chrámové rúcho v advente je fialové

 

Novosadský evanjelický kostol - chrámové rúcho v advente je fialové

 

Štvortýždňové obdobie adventu je pre veriacich najmä časom duchovnej prípravy a pokánia pred slávením Vianoc, radostnej spomienky na Narodenie Pána. Chrámové rúcho v advente je fialové, aj farba sviečok alebo stužiek na adventnom venci najčastejšie je fialová – je to farba pokánia. Jedna svieca na adventnom venci môže byť aj ružová. Tá symbolizuje tretiu adventnú nedeľu, ktorá sa nazýva aj radostnou nedeľou (Radujte sa!). Máme sa radovať, lebo príchod Krista je už blízko. Zrejme to vyplýva z toho, že číslo tri má svoj magický, čarovný a predovšetkým symbolický význam. Učenie o Najsvätejšej Trojici, o Trojjedinom Bohu vystupujúcom v troch božských osobách, je základnou osou celého kresťanstva.

 

Novosadský evanjelický kostol - chrámové rúcho v advente je fialové

 

Novosadský evanjelický kostol - chrámové rúcho v advente je fialové

 

V našej cirkvi sa adventné vence postupne udomácňujú. Sú znamením nádeje a slávy toho, ktorý prichádza, ako to ukazujú ozdobené vetvičky. Štyri adventné sviece symbolizujú počet adventných nedelí, zapaľujeme ich postupne, v každú adventnú nedeľu jednu sviecu a pribúdajúce svetlo na nich napovedá príchod Svetla sveta – Ježiša Krista.

Adventný čas nie je len časom nákupnej horúčky, ale má predovšetkým svoj duchovný rozmer. Kresťania sa v tomto čase schádzajú v chrámoch k modlitbám a zamysleniam. Na mnohých miestach sa konajú adventné koncerty.

Všetkým prajeme pokojný advent.

 

Katarína Pucovská

Foto: autorka a Martin Pucovský

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Náhodný obrázok

Letmo

Jozef Podhradský (1823 – 1915)

Od večnosti bolo slovo

Od večnosti bolo slovo,
slovo bola sôvesť večná,
v sôvesti tej život, svetlo,
ktoré v svety sa rozlietlo.
Duch – príroda od večnosti,
skrytá v lone Stvoriteľa –
vo svety sa rozletela
ako dúha v sedem krás.
Rozlietli sa protistrany
s túhou, že sa v čelovieku
nájdu zas.

 

Posledné komentáre

Posledné články

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus