Domovská

Pocta poézii, žene a nehynúcej ženskosti

V Nadlaku sa koncom februára konalo pozoruhodné podujatie, na ktorom sa stretli záujemcovia o slovenské písané slovo. Prvá časť tohto nevšedného počinu sa konala 27. februára na pôde centrálneho sídla Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, kde prebehlo stretnutie členov Literárneho spolku Ondreja Štefanka s dvoma z najvýznamnejších súčasných poetiek na Slovensku - Hanou Koškovou a Danou Podrackou. Na druhý deň podujatie pokračovalo vzdaním holdu poézii, ale aj žene a nehynúcej ženskosti. Stretnutie navrhli, zorganizovali a pripravili docentka Dagmar Mária Anoca a Želmíra Makóová, vedúca mestskej knižnice. Stretnutie prebiehalo dvojjazyčne, pretože účastníčkami boli poetky zo Slovenska, Srbska a Rumunska, píšuce svoje básne v slovenskom, rumunskom, no aj srbskom jazyku.

 

Slovenské autorky Hana Košková, Dana Podracká, Viera Benková a kultúrna organizátorka a predsedníčka MOMS Báčsky Petrovec Katarína Melegová Melichová

 

Slovenské autorky Hana Košková, Dana Podracká, Viera Benková a kultúrna organizátorka a predsedníčka MOMS Báčsky Petrovec Katarína Melegová Melichová

 

Rumunská poetka z Vojvodiny Ileana Ursu

 

Rumunská poetka z Vojvodiny Ileana Ursu

 

Odovzdávanie obrazu Modrotlač k jubileu Viery Benkovej od maliarky Márii Štefankovej

 

Odovzdávanie obrazu Modrotlač k jubileu Viery Benkovej od maliarky Márii Štefankovej

 

Milovníci poézie slávia v tomto období jubileá dvoch veľkých básnikov. Pripomínajú si 200 rokov od narodenia slovenského básnika Andreja Braxatorisa Sládkoviča (31. marca 1820, Krupina) a 170 rokov od narodenia rumunského básnika Mihaia Eminesca (15. januára 1850, Botoșani). Na počesť poézie stretnutie zorganizovala docentka Dagmar Mária Anoca, ktorá predstavila účastníkov a hostkám prezentovala slovenské literárne dianie v Nadlaku. Ďalej odzneli ukážky z nadlackej literárnej tvorby. Hana Košková a Dana Podracká prečítané básne ohodnotili pozitívne a zaujímali sa aj o slovenské časopisecké a knižné publikácie vychádzajúce v Nadlaku.

Poetky zo Slovenska Hana Košková a Dana Podracká nás aj na druhý deň poctili svojou prítomnosťou. Zo Srbska prijali pozvanie slovenská poetka Viera Benková a Katarína Melegová Melichová a rumunská poetka Ileana Ursu. Z Aradu sa zúčastnili rumunské poetky Lucia Cuciureanu, Monica Iacob, Lucia Bibarţ a Lia Alb. Poetka Domnica Pop sa stretnutia nemohla zúčastniť, ale ukážky z jej básnickej tvorby si čitatelia budú môcť prečítať v pripravovanom zborníku. Z Nadlaku boli prítomné slovenské poetky Anna Kalianková, Anna Karolína Dováľová-Zimbran a Anna Rău-Lehotská, ako aj rumunská poetka Ionela Filipaş.

Dagmar Mária Anoca, ktorá celé podujatie dvojjazyčne moderovala, na úvod privítala hostí, spomedzi ktorých môžeme spomenúť prvého podpredsedu Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku a podpredsedu Svetového združenia Slovákov v zahraničí Pavla Hlásnika, poslankyňu miestneho zastupiteľstva a predsedníčku komisie pre kultúru, Dr. Katarínu Orbánovú, viceprimátora Nadlaku a predsedu miestnej organizácie DZSČR v Nadlaku Dušana Šomráka, riaditeľku Teoretického lýcea Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku Nicoletu Husárikovú a ďalších.

 

Účastníčky poetického stretnutia v Nadlaku v evanjelickom chráme - zľala Viera Benková, Hana Košková, Dana Podracká, Dagmar Anoca, Ileana Ursu a Katarína Melegová Melichová...

 

Účastníčky poetického stretnutia v Nadlaku v evanjelickom chráme - zľala Viera Benková, Hana Košková, Dana Podracká, Dagmar Anoca, Ileana Ursu a Katarína Melegová Melichová...

 

Celé podujatie sa nieslo v znamení krásneho slova a nehy, ako aj prejavu úcty mimoriadnym, kreatívnym, odhodlaným, láskyplným, súcitným ženám. Všetkým ženám, ktoré dokážu snívať a zušľachťovať svet v mene ľudských hodnôt.

D. M. Anoca postupne vyzývala jednotlivé poetky do slovensko-rumunského básnického dialógu. Každá rumunská poetka prečítala jednu svoju báseň, potom Želmíra Makóová a Elena Kmeťová prečítali slovenskú verziu v preklade D. M. Anoca. Slovenské poetky prečítali po jednej básni v slovenskom jazyku, potom Dr. Katarína Orbánová a Ionela Filipaș ju prečítali v rumunskom preklade D. M. Anoca. Nadlacké poetky prečítali po jednej zo svojich básní dvojjazyčne.

V druhej časti D. M. Anoca nakrátko prezentovala prvú modernú slovenskú poetku Mašu Haľamovú a prečítala ukážky z jej básní. Ďalej rumunským účastníkom predstavila básnika Andreja Sládkoviča a slovenským účastníkom básnika Mihaia Eminesca. Odzneli ukážky z ich tvorby, a to Pe aceeași ulicioară - Na tej istej uličôčke (preklad Ivan Krasko) a 291. strofa z diela Marína, aj v rumunskom preklade C. Barboricu. Básnické skladby obidvoch velikánov sú oslavou lásky k žene.

Ďalej D. M. Anoca zablahoželala Viere Benkovej ku krásnemu okrúhlemu jubileu a venovala jej kyticu kvetov. A keďže Viera Benková má vo svojej bohatej básnickej tvorbe aj zbierku Modrotlač a modrotlač je symbolom pre všetky dolnozemské ženy, nadlacká maliarka Mária Štefanková jej darovala jeden zo svojich obrazov zo série s názvom Modrotlač. Pri príležitosti blížiacich sa osláv 1. marca a 8. marca, Dušan Šomrák daroval všetkým prítomným ženám kvety. Prečítané básne a ich preklady budú uverejnené v pripravovanom zborníku, kde si záujemcovia budú môcť prečítať aj ďalšie verše tých istých autoriek.

Na záver organizátori pripravili pre všetkých prítomných malé občerstvenie. Podujatie bolo možné uskutočniť vďaka finančnej podpore Mestského úradu, ako aj ďalších sponzorov.

 

Anna Rău-Lehotská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Náhodný obrázok

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné komentáre

Posledné články

urad

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus