Domovská

Nové sídlo RTV

Do novej budovy Rádio-televízie Vojvodiny (RTV), vybudovanej na mieste predchádzajúcej televíznej budovy zbúranej v NATO bombardovaní, sa postupne presťahúvajú jednotlivé redakcie. V novom objekte budú spolu sídliť aj rozhlas a tiež televízia. Program maďarskej a srbskej redakcie Rádia Nový Sad sa už začal vysielať z novej budovy a v najbližších dňoch sa tam presťahuje aj takzvaná tretia rozhlasová sieť, čiže programy národnostných menšín. Slovenská redakcia Rádia Nový Sad sa v týchto dňoch tiež postupne začala sťahovať do svojej novej kancelárie. Namiesto doterajších štyroch miestností, v novej budove dostáva jednu miestnosť. Sťahovanie je preto ešte náročnejšie – treba sa totiž s množstvom vecí rozlúčiť. Vyžaduje si to veľa času a námahy. Na terajšom zložení redakcie je teda veľká zodpovednosť, keďže treba urobiť selekciu a vybrať a zachovať to, čo je najdôležitejšie.

 

Členovia slovenskej a hudobnej redakcie RNS a stará budova rádia

 

Členovia slovenskej a hudobnej redakcie RNS a stará budova rádia

 

Členovia slovenskej a hudobnej redakcie RNS a stará budova rádia

 

Členovia slovenskej a hudobnej redakcie RNS a stará budova rádia

 

Počas 71 rokov pôsobenia Rádia Nový Sad sa vo všetkých redakciách zhromaždilo veľmi veľa artefaktov. Množstvo predmetov a materiálov, zápisov a zvukových záznamov je veľkým bohatstvom, je to svedectvo nielen o histórii rozhlasu, ale aj o nás, o našich takmer tristoročných dejinách na týchto dolnozemských končinách. Priam neskutočné rozprávky rozprávajú staré zvukové pásy, s ktorými sa, žiaľ, treba rozlúčiť.

 

Množstvo dokumentov a spomienok

 

Množstvo dokumentov a spomienok

 

Množstvo dokumentov a spomienok

 

Množstvo dokumentov a spomienok

 

Množstvo dokumentov a spomienok

 

Clivá rozlúčka rozhlasákov so starou budovou, v ktorej steny a predmety rozprávajú storaké rozprávky, odkiaľ zasielajú rozspievaný pozdrav niekdajším, súčasným a budúcim spolupracovníkom a poslucháčom. A všetkým tým, ktorým nasledujúce video vyvábi šťastný, alebo aj nostalgický úsmev a vzbudí pekné spomienky...

 

 

Nový Sad, 05. 11. 2020 – Rozlúčka členov Slovenskej redakcie Rádia Nový Sad so starou budovou, odkiaľ zasielajú rozspievaný pozdrav niekdajším, súčasným a budúcim spolupracovníkom a poslucháčom. A všetkým tým, ktorým toto video vyvábi šťastný, alebo aj clivý úsmev a vzbudí pekné spomienky...

 

Množstvo dokumentov a spomienok

 

Množstvo dokumentov a spomienok

 

Množstvo dokumentov a spomienok

 

Futuristická budova nového sídla Rádio-televízie Vojvodiny na Mišeluku vyzdvihujúca techniku, civilizáciu a presadzujúca dynamiku výrazu, pôsobí akosi chladno. Kiežby ju ohriali teplé slová vysielané do étera a spokojné tváre zamestnancov.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Náhodný obrázok

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články

urad

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus