Domovská

Akcia Zasaďte svoj tieň

Ulice vysadené stromami sú v lete o niekoľko stupňov chladnejšie a v zime o pár stupňov teplejšie. Každý strom je aj jedinečným zeleným respirátorom, tak potrebný našim pľúcam. Majme to na mysli a všade, kde je to možné saďme stromy. Vojvodina je inak výrazne chudobná na zeleň a každý strom je preto nanajvýš dôležitý. Zdôrazňujú to predovšetkým uvedomelí odborníci a ekologickí aktivisti a organizácie. Tak sa aj nemecká organizácia pre medzinárodnú spoluprácu (GIZ) zapojila do akcie „Plant your shad", ktorej cieľom je v roku 2021 distribuovať 300.000 sadeníc jaseňa štíhleho. V piatok 9. apríla 2021 v rámci tejto akcie budú zdarma rozdeľované sadenice jaseňa štíhleho v Báčskom Petrovci a tiež aj v Kovačici. Zasaďte teda svoj chládok a zaistite čistý vzduch pre seba a svoju rodinu! Počet sadeníc je obmedzený, jedna osoba môže získať najviac jednu sadenicu! V Petrovci si ich záujemcovia budú môcť vyzdvihnúť o 12. h na parkovisku obecnej budovy, ulica Kolárova č.6 a v Kovačici aktivisti Ekologického hnutia Obce Kovačica sadenice budú distribuovať pred kultúrnym domom v Kovačici od 14. do 15. hodiny.

 

Akcia Zasaďte svoj tieň

 

Akcia Zasaďte svoj tieň

 

Po úspešnej jesennej výsadbe, keď bolo v celom Srbsku vysadených 30.000 stromov, akcia pokračuje jarným rozdelením sadeníc, v rámci ktorého viac ako 60.000 občanov zo 140 obcí čaká na príležitosť „zasadiť svoj chládok".

Projekt nemeckej rozvojovej spolupráce „Nakladanie s odpadom v kontexte zmeny podnebia (DKTI)", ktorý realizovala spoločnosť GIZ, sa pripojil k akcii poskytnutím bezplatných sadeníc obciam, v ktorých tento projekt prebieha. Celkovo tak bude distribuovaných 1.000 sadeníc v jedenástich obciach, ktoré budú vysadené na zelených verejných plochách. Od roku 2018 projekt GIZ-a spolu s lokálnymi samosprávami a komunálnymi podnikmi bol zameraný na zmierňovanie vplyvu podnebia prostredníctvom uplatnenia obehového hospodárstva v nakladaní s odpadom na lokálnej aj regionálnej úrovni. Vďaka tomu boli pripravené lokálne a regionálne plány nakladania komunálnym odpadom, samosprávy sú podporované vybavením (nádoby a kontajnery na separovaný zber surovín, domáce kompostéry, dokonca aj malý počet vozidiel na odvoz odpadu). Zároveň sa na všetkých základných školách v týchto jedenástich obciach, organizoval vzdelávací kvíz pre starších žiakov o životnom prostredí, zásadách recyklácie a správneho nakladania s odpadmi. Dodatočné zapojenie partnerov do tohto typu aktivít Projekt považuje za ďalší krok v poskytovaní podpory a zvyšovania povedomia miestnych komunít o dôležitosti zalesňovania s cieľom zlepšiť kvalitu životného prostredia a zmierniť účinky klimatických zmien.

Iniciátormi akcie „Zasaďte svoj tieň" sú mimovládne organizácie „Urobme to Srbsko" a „Centrum zeleného rozvoja" zo Sriemskej Mitrovice.

Dôvod prečo by sme mali vysádzať stromy a zapojiť sa do akcie Zasaď svoj tieň inšpektorka pre ochranu životného prostredia Obce Báčsky Petrovec Tatiana Milina Turanová opodstatňuje týmito údajmi:
• Osoba ročne vdýchne asi 9,5 ton vzduchu, v ktorom kyslík predstavuje asi 23%. Na výrobu kyslíka pre jednu osobu je potrebných asi 7-8 stromov.
• Štyri stromky buku za sto rokov môžu poskytnúť jednej osobe kyslík po dobu osemdesiatich rokov života.
• Lesy sú faktorom stability klimatických prvkov a javov a majú veľký vplyv na stabilitu všetkých ekosystémov.
• 80% našej biodiverzity žije v lesoch Srbska.
• Stromy zabraňujú a zastavujú eróziu.
• Stromy šetria našu peňaženku šetrením energie, v lete na chladenie, v zime na kúrenie. Ulice lemované stromami sú v lete o niekoľko stupňov chladnejšie a v zime o pár stupňov teplejšie.

 

kp

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Náhodný obrázok

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články

urad

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus