Domovská

Cena Nového života Michalovi Babiakovi

V organizácii časopisu pre literatúru a kultúru Nový život a Slovenského vydavateľského centra z Báčskeho Petrovca dnes v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára prebiehalo 65. Literárne snemovanie. Prítomným sa najprv prihovorili organizátori podujatia: šéfredaktorka časopisu Nový život Zdenka Valentová Belićová a riaditeľ SVC Vladimír Valentík. Účastníkov snemovania pozdravila aj Anna Čapeľová, predsedníčka Výboru pre kultúru NRSNM. Na tohtoročnom snemovaní referenti pozornosť venovali storočnici od narodenia Paľa Bohuša ako aj tohtoročným jubilantom: deväťdesiatnikovi Danielovi Pixiadesovi, sedemdesiatnikom Michalovi Ďugovi a Zlatkovi Benkovi a šesťdesiatnikom: Anne Makišovej, Ladislavovi Čánimu, Adamovi Svetlíkovi, Jánovi Salčákovi, Michalovi Babiakovi a päťdesiatničke Zuzane Čižíkovej. V druhej časti snemovania udelili Cenu Nového života Michalovi Babiakovi.

 

Účastníci snemovania (Foto: Ján Hlaváč)

 

Účastníci snemovania (Foto: Ján Hlaváč)

 

Jubilanti

 

Jubilanti

 

Pred oficiálnou časťou snemovania Vladimír Valentík odovzdal autorské výtlačky najnovších kníh SVC a to Milanovi Kolarskému (Sabrana jela i ishrana porodice Dundjerski u Kulpinu početkom XX. veka), Miroslavovi Aleksićovi (Chudorľavý čas v preklade do slovenčiny Zdenky Valentovej Belićovej a Anny Vrškovej) a Zdenke Valentovej Belićovej (Apocrypha by Lilith v preklade do angličtiny Smiljany Pixiades a Julije Graham).

V pokračovaní odzneli referáty venované storočnici narodenia Paľa Bohuša. Referát Michala Harpáňa Básnik Paľo Bohuš a maliar Martin Jonáš prečítala Marta Pavčoková a Annamária Boldocká Grbićová predniesla vlastnú úvahu: Bicyklovanie s Paľom Bohušom. K deväťdesiatinám Daniela Pixiadesa prózne a poetické príhovory napísali Viera Benková, Katarína Pucovská a Martin Prebudila. Vladimír Valentík si zaspomínal na prvé stretnutie a spoluprácu s Michalom Ďugom. Martin Prebudila haiku trojverším zablahoželal Ladislavovi Čánimu a tiež aj Jánovi Salčákovi. Jasna Uhlárikova sa venovala životnému výročiu Anny Makišovej a Zuzana Čižíková a Marína Šimáková Speváková predniesli referáty venované Adamovi Svetlíkovi. Stefana Paunović Rodić okrem referátu venovala Zuzane Čížikovej aj kyticu kvetov. Prostredníctvom video nahrávok sa prihovorili Patrik Šenkár, Katarína Mosnáková Bagľašová, Peter Michalovič, Etela Farkašová a Sofia Skokanová.

 

Cena Nového života Michalovi Babiakovi

 

Cena Nového života Michalovi Babiakovi

 

Cena Nového života Michalovi Babiakovi

 

Cena Nového života Michalovi Babiakovi

 

Cena Nového života Michalovi Babiakovi

 

Cena Nového života Michalovi Babiakovi

 

Cena Nového života Michalovi Babiakovi

 

Cena Nového života Michalovi Babiakovi

 

Cena Nového života Michalovi Babiakovi

 

Cena Nového života Michalovi Babiakovi

 

Záverom snemovania udelili aj tradičnú cenu časopisu Nový život za rok 2020. Komisia v zložení profesorka slovenského jazyka a literatúry Marta Pavčoková, redaktorka v TV Vojvodiny Anna Funtíková a predsedníčka komisie, publicistka a prekladateľka Katarína Pucovská jednoznačne rozhodla Cenu Nového života za rok 2020 udeliť Michalovi Babiakovi za esej Orffovo inštrumentárium v Kulpíne, uverejnenú v Novom živote, č. 5-6, 2020. Podľa názoru komisie všetkých šesť Babiakových textov zverejnených vo vlaňajších šiestich dvojčíslach Nového životu majú vysokú úroveň a posúvajú tým o stupienok vyššie aj úroveň samotného časopisu. Jeho štyri monodrámy sú skutočne unikátne v našej literatúre a s nimi sa bezpochyby dostane nielen na naše javiská. Úvodník Bytie a existencia literatúry si tiež zasluhuje pozornosť, avšak, keďže je laureát pôvodom Kulpínčan a keďže skutočne emotívne pristúpil k písaniu eseje Orffovo inštrumentárium v Kulpíne – Esteticko-hudobné práce Martina Kmeťa v reflexii Miliny Sklabinskej, komisia sa nakoniec rozhodla pre túto jeho prácu, ktorá má jednak historicko-dokumentačný, ale aj filozofický, ba aj ten ľudský rozmer.

Ide o Babiakovo rozmýšľanie v obrazoch o Martinovi Kmeťovi, o človeku, „ktorý bol tak výnimočný, že sme si ho možno ani nezaslúžili", podivínovi, ktorý predbiehal dobu. Je to autorova reflexia na knihu Miliny Sklabinskej o Martinovi Kmeťovi, géniovi, ktorý neuznával hranice konca taktu.

Cenu zdôvodnila Katarína Pucovská. Michal Babiak, ktorý žije a pracuje na Slovensku a bol znemožnený pricestovať na snemovanie, sa poďakoval video záznamom. Odmenenú esej Michala Babiaka Orffovo inštrumentárium v Kulpíne si možno prečítať TU:

 

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

Náhodný obrázok

slovenske insitne umenie zo srbska

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné komentáre

Posledné články

urad

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus