Domovská

Zlatý kľúč 1970 – 1998

Festival slovenskej hudobnej tvorby Zlatý kľúč oslávil v roku 2020 polstoročie od svojho založenia. Vznikol roku 1970 v Selenči a jeho zakladateľom bol Kultúrno-osvetový spolok Jána Kollára a iniciátorom založenia Ján Nosál, známy hudobný dejateľ. Počas rokov 1970 – 1998, ktoré sú v knihe autora Ján Šimoniho spracované, na festivale odznelo 668 skladieb 95 autorov. Z toho bolo 185 lyrických, 210 detských, 223 tanečných, 40 angažovaných a 10 skladieb vážnej hudby. „V období, ktoré je v publikácii zachytené ma nesmierne zaujala informácia, ako roku 1974 (teda, v útlom veku festivalu) prišlo na súbeh 50 (!) skladieb - zrejme - päťdesiatich autorov, z ktorých výberová komisia vybrala tie, ktoré zodpovedali štýlovým a umeleckým parametrom. Už dlhý čas organizačný výbor aktuálneho festivalu Zlatý kľúč zaoberajúci sa povedzme populárnym hudobným žánrom má problémy získať aj tých minimálnych 12 skladieb..." uviedla jedna z recenzentiek knihy Slovenka Benková Martinková, ktorá na včerajšej prezentácii tento údaj s poľutovaním zdôrazňovala, s nemou otázkou: prečo upáda záujem skladateľov o festival Zlatý kľúč?

 

Zlatý kľúč 1970 – 1998

 

Zlatý kľúč 1970 – 1998

 

Zlatý kľúč 1970 – 1998

 

Zlatý kľúč 1970 – 1998

 

Zlatý kľúč 1970 – 1998

 

Zlatý kľúč 1970 – 1998

 

Zlatý kľúč 1970 – 1998

 

Zlatý kľúč 1970 – 1998

 

Zlatý kľúč 1970 – 1998

 

Zlatý kľúč 1970 – 1998

 

"Kniha, ktorú čitateľskej obci predkladá a podpisuje Ján Šimoni je jednou z takých vzácnych dokumentov o podujatí, ktoré pretrváva s malými prestávkami už viac ako polstoročie pod rôznymi názvami v priebehu tých všetkých rokov a v súčasnosti pod názvom Festival populárnej slovenskej hudby Zlatý kľúč. Od začiatku Ján Šimoni bol nielen súpútnikom tohto nášho hudobného festivalu, ale zaslúžil sa v značnej miere, že ho máme do dnešných dní. Navyše, bol tým vzácnym človekom, ktorý všetko, čo súviselo s festivalom, zapisoval, archivoval a teraz život festivalu v rokoch 1970 - 1998 zhrnul do tejto knižky." Uvádza druhá recenzentka Katarína Melegová Melichová.

"S Jánom Nosálom som spolupracoval od začiatku sedemdesiatych rokov v rámci vtedajšej mládežníckej organizácie. Bol žiakom Učiteľskej školy V Sombore a ja som bol žiakom Učiteľskej školy v Petrovci. Založili sme mládežnícky orchester a organizovali kultúrno-umelecké programy. Bolo to obdobie romantiky programov tohto typu a robili sme to s veľkým entuziazmom. V roku 1962 sme založili mládežnícky festival pod názvom Selenča v znamení mladosti. Ján Nosál mal na starosti hudobnú časť a ja organizačnú. Podľa mienky nášho kronikára Janka Čérneho, tento festival bol jeden z najkvalitnejších mládežníckych festivalov. Po odchode Jána Nosála na štúdium hudby do Sarajeva a potom na prácu v iných prostrediach, hudobnú, a v dobrej miere aj organizačnú časť uvedeného festivalu som mal na starosti ja. Po návrate Jána Nosála do Selenče roku 1969 sme po vzájomnej diskusii prišli k záveru, že keď ide o festival Selenča v znamení mladosti, treba niečo zmeniť," píše tak v úvodnej časti knihy Ján Šimoni a potom dôkladne analyzuje každý festivalový ročník, záverečne s rokom 1998. Potom Zlatý kľúč zamĺkol.

Prestávky v organizácii festivalu nastali v období veľkých turbulencií v krajine a festival sa v dôsledku neprajnej bezpečnostnej a zložitej politickej situácie neorganizoval v rokoch 1999 – 2004. Po jeho obnovení sa už „rozbil" na užšie zamerané podujatia a populárna hudba zostala v Selenči, detský festival si prebrala Kovačica, vážnu hudbu Petrovec a festival lyrických skladieb Kulpín.

Knihu s názvom Festival slovenskej hudobnej tvorby Zlatý kľúč 1970 - 1998 včera prezentovali v slávnostnej sieni petrovského gymnázia. Na úvod sa prihovorila predsedníčka KUS Jána Kollára v Selenči Malvína Zolňanová. Širšie o publikácii hovoril autor Ján Šimoni. Úryvky z knihy čítali Viera Dorčová Babiaková a Elena Lončarová. Skladby, ktoré odzneli na festivale a ktoré po dvadsaťročí v dobrom dozreli, predviedli naši speváci a skladatelia Ondrej Maglovský, Rastislav Struhár, Samuel Kováč ml., Miroslav Hemela, Tatiana Jašková a Iveta Kováčová, tiež detská spevácka skupina z petrovskej základnej školy: Martina Tina Martinková, Mariena Nina Martinková, Simona Sýkorová, Andrea Danková a Anita Fábryová.

Na záver sa prihovoril aj skladateľ, producent a dirigent RTV Jovan Adamov, ktorý sa takmer od začiatku podieľal v práci festivalu. Prezentácia prebiehala v slávnostnej sieni GJK v Báčskom Petrovci a usporiadalo ju Združenie pre pestovanie kultúry, tradícii a umenia Selenča v čele s Jozefom Gašparovským a Kultúrno-umelecký spolok Jána Kollára, Selenča v čele s Malvínou Zolňanovou.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Náhodný obrázok

slovenske insitne umenie zo srbska

Letmo

Zlatko Benka (1951)
Najvyšší čas (úryvok)

Najvyšší čas je čas dnešný
čo dovoľuje klíčeniu
lomcovať nami ako víchor
Sebou už nemôžeme byť
nech dnešok
akokoľvek páchne zajtrajškom
Len skrze slovo sa púšťame na púť
na cestu mladučkú
kľukatiacu sa veselo
po veľkej dlani sveta
Do hlbokého snehu neba
raz navždy vyrúbanej
Najvyšší čas až zajtra
keď zo sna vystúpime
a rovno na dúhu

Posledné komentáre

Posledné články

urad

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus