Domovská

Cyrilo - metodský večierok

Už 23 rokov v petrovskom evanjelickom kostole venúvajú osobitný program Cyrilovi a Metodovi a Jánovi Husovi a už tri roky, v prvú júlovú nedeľu, týmto významným osobnostiam našich dejín býva venovaný nielen osobitný program, ale aj predpoludňajšie služby Božie. Tak bolo aj včera a na hlavných bohoslužbách biblické texty a tiež modlitby a piesne boli príležitostne ladené a v podvečerných hodinách v zborovom dome odznel Cyrilo - metodský večierok. Od samotného začiatku úspešne ho pripravuje Miestny odbor Matice slovenskej v Petrovci v spolupráci s petrovským cirkevným zborom. Tohtoročný večierok, rovnako ako aj predpoludňajšie bohoslužby, prebiehali v zborovom dome, keďže sa v kostole konajú rekonštrukčné práce. Úvodom večierka sa prihovoril petrovský pán farár Ján Vida a predsedníčka miestneho matičného odboru a zároveň zborová presbyterka Katarína Melegová Melichová.

 

Cyrilo - metodský večierok

 

Cyrilo - metodský večierok

 

Cyrilo - metodský večierok

 

Cyrilo - metodský večierok

 

Cyrilo - metodský večierok

 

Cyrilo - metodský večierok

 

Cyrilo - metodský večierok

 

Cyrilo - metodský večierok

 

Cyrilo - metodský večierok

 

Cyrilo - metodský večierok

 

Veľké osobnosti treba chápať ako dar od Pána Boha. Jednak pre veľké dielo, ktoré vykonali, dielo, ktoré necháva požehnané stopy v dejinách cirkvi a národa, dielo, ktoré do cirkevného a národného spoločenstva vnáša nové myšlienky, nové smery, nové trendy, ktoré majú z historického hľadiska veľký význam. Veľké osobnosti sú vzorom myslenia a života, vzorom, ku ktorému sa aj po rokoch, desaťročiach a stáročiach môžu vracať generácie ľudí. Naši otcovia dúfali v Hospodina a nebývali zahanbení a my v tom máme pokračovať a ďalším pokoleniam odovzdávať. Zdôraznil Ján Vida a dodal, že Cyril a Metod, ktorí prišli na Veľkú Moravu priniesli kresťanstvo našim predkom a Majster Ján Hus obetoval svoj život za pravdu, ktorou sa usiloval poukázať na čistotu slova Božieho a za materinskú reč pri službách Božích.

Oslovujúce texty, ktoré pripravila Katarína Melegová Melichová čítali Miluška Anušiaková Majerová, Elena Lončarová a Anna Hansmanová. Na večierku odzneli aj piesne v podaní komorného zboru Musica viva pod vedením Marieny Stankovićovej Krivákovej a cirkevného spevokolu, s ktorým pracuje Slovenka Benková Martinková a osobitným ozvláštnením bol sólový spev Kataríny Kalmárovej z Vojlovice.

Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda sa na Slovensku, v Česku, ako aj v ďalších krajinách, kde žijú slovanskí rímskokatolíci a evanjelici, oslavuje každoročne 5. júla ako pripomenutie symbolického výročia ich príchodu na Veľkú Moravu v roku 863. Slovanské pravoslávne cirkvi majú vlastný deň oslavy svätých Cyrila a Metoda, ktorým je 11. máj podľa pravoslávneho kalendára, resp. 24. máj podľa občianskeho kalendára

 

Katarína Pucovská

 

 

You have no rights to post comments

Náhodný obrázok

slovenske insitne umenie zo srbska

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné komentáre

Posledné články

urad

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus