Domovská

Rok Hurbana

Apoštol v liste Židom (13,7) napísal výzvu „Spomínajte na svojich vodcov..." a tak neprejde ani rok, aby nebolo na koho, s patričnou vďakou a úctou, zaspomínať. Pred dvomi rokmi sme si pripomenuli 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra, vlani 100. výročie smrti Svetozára Hurbana Vajanského a toho roku 200. výročie narodenia Jozefa Miloslava Hurbana, ale zároveň aj 170. výročie narodenia jeho syna Svetozára – Vajanského.

 

Kostol v Hlbokom po rekonštrukcii strechy 2016

 

Kostol v Hlbokom po rekonštrukcii strechy 2016

 

Rekonštrukcia strechy kostola 2016

 

Rekonštrukcia strechy kostola 2016

 

Každej spomienke musí predchádzať patričná príprava. Jozef Miloslav Hurban, evanjelický farár, teológ, historik, spisovateľ, bojovník za slovenskú svojbytnosť, kodifikátor spisovnej slovenčiny, prvý predseda Slovenskej národnej rady; až príliš veľa na jedného človeka, no za každé napočítané poslanie by sa dala vyjadrovať osobitná historická vďaka, preto sa na jeho jubileum náležite pripravujeme. Na Jozefa, 19. marca sa v jeho rodisku, v Beckove, uskutoční slávnostné zaznamenanie jubilea, i cirkevne i národne. Keďže, ale Hurban svoj aktívny život prežil v obci a cirkevnom zbore v Hlbokom a tu vyvíjal svoje kňazské, cirkevné a národne aktivity, Hlboké sa tiež pripravuje na toto jubileum. Priestory v ktorých sa stretali Štúrovci, kostol a fara sa tak stali Národnými kultúrnymi pamiatkami a keďže sú to viac než 200 ročné stavby, vyžadujú si nákladnú údržbu. Tak sa v posledných troch rokoch, v závislosti od finančných možností, venujeme týmto aktivitám.

 

Pamätná fara pred rekonštrukciou

 

Pamätná fara pred rekonštrukciou

 

Rekonštrukcia strechy fary 2014

 

Rekonštrukcia strechy fary 2014

 

Začiatok prác 10.6.2015

 

Začiatok prác 10.6.2015

 

Rekonštrukcia fasády a výmena okien 2015

 

Rekonštrukcia fasády a výmena okien 2015

 

Predvlani bola generálne opravená Pamätná izba J.M. Hurbana, ktorá má muzeálny charakter. V istom roku bola ruka priložená k starej historickej fare. Bola úplne vymenená strecha a obnovená fasáda s novými oknami. Drenážami a potrubím, ktorým neustále prúdi vzduch, bola vo vnútri kostola odstránená vlaha a vymenené trúchle lavice. Vlani bola v úplnosti obnovená strecha na kostole výmenou trúchlych hrád, rohov, lát a všetkej krytiny (črepu). Keďže je kostol na najnižšej časti Hlbokého a všetky dažďové vody sa zlievajú pod kostol, celý je pod povrchom terénu opásaný hrubým potrubím, ktoré zbiera a odvádza vodu do zberného kanála.

 

Rekonštrukcia oplotenia fary 2016

 

Rekonštrukcia oplotenia fary 2016

 

Plot fary po rekonštrukcii

 

Plot fary po rekonštrukcii

 

Pamätná fara v Hlbokom (fotografie z uskutočnených prác na opravách Pamätnej fary a evanjelického kostola v Hlbokom poskytol Ing. Miloš Čobrda, starosta obce)

 

Pamätná fara v Hlbokom (fotografie z uskutočnených prác na opravách Pamätnej fary a evanjelického kostola v Hlbokom poskytol Ing. Miloš Čobrda, starosta obce)

 

Vo farskej budove, ktorá je teraz neobývaná, lebo cirkevný zbor je administrovaný zo Senice, sa tiež robilo na príprave eventuálneho obsadenia kňazskej stanice. Úplne nové sociálne zariadenia, kuchyňa, vynovená kancelária a zborová sieň. Všetko napočítané by sa nebolo dalo uskutočniť bez dotácií z Ministerstva kultúry SR, Obecného úradu Hlboké, Trnavského samosprávneho kraja, evanjelikov z Nemecka, domácich sponzorov a milodarov členov cirkevného zboru. Veľkým plusom v napočítanom je dobrá spolupráca medzi cirkevným zborom a Obecným úradom a starostom, ktorý je zároveň aj kurátorom pri cirkevnom zbore. Do jesene by sme ešte chceli dokončiť fasádu na kostole a obytný interiér fary, čo bude závisieť od tak prozaickej veci, ako sú peniaze, o ktoré sme požiadali ako štátnu správu, tak aj vlastnú verejnosť. Ale ústredná slávnosť je už napevno stanovená na nedeľu 17. septembra s bohatým programom, s priamym televíznym prenosom, za prítomnosti vedenia evanjelickej cirkvi a najvyšších štátnych predstaviteľov. Sme radi, že to bude práve v roku veľkého celosvetového jubilea, päťstého výročia reformácie.

 

Mgr. Juraj Šefčík, administrátor CZ Hlboké

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Náhodný obrázok

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné komentáre

Posledné články

urad

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus