Domovská

200. výročie narodenia Jozefa Miloslava Hurbana

V Hlbokom na Slovensku v nedeľu 17. septembra 2017 usporiadajú celoslovenskú spomienkovú slávnosť venovanú dvojstému výročiu narodenia s odhalením Pamätnej tabule Jozefa Miloslava Hurbana. Tento významný spisovateľ, novinár, politik a evanjelický kňaz zanechal stopy aj v živote Srbov a tiež vojvodinských Slovákov. Po zrušení vojenskej hranice roku 1871, na konvente slovenskej evanjelickej cirkvi v Starej Pazove, stredného syna J. M. Hurbana Vladimíra si staropazovský cirkevný zbor zvolil za svojho farára a vnuk tohto významného štúrovca Vladimír Hurban Vladimírov (VHV) prežil celý svoj život vo svojom rodisku v Starej Pazove. Slávnostné služby Božie z kostola v Hlbokom, venované Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, bude mať na starosti senický (v súčasnosti aj hlbocký) farár Juraj Šefčík. Začnú sa o 10,00 hodine a bude ich priamo vysielať STV 2.

 

200. výročie narodenia Jozefa Miloslava Hurbana

 

Jozef Miloslav Hurban sa narodil 19. marca 1817 v Beckove a umrel 21. február 1888 v Hlbokom. Bol prvý predseda Slovenskej národnej rady, slovenský spisovateľ, novinár, politik a organizátor kultúrneho života slovenského národného hnutia, evanjelický kňaz a vedúca osobnosť slovenského povstania 1848 – 1849. Pôvodne bol stúpenec Jána Kollára, neskôr Ľudovíta Štúra. Je po ňom je pomenovaná planétka (3730) Hurban.

 

Kostol v Hlbokom v ústrety významnému jubileu generálne opravili (Foto: Oľga Zlochová)

 

Kostol v Hlbokom v ústrety významnému jubileu generálne opravili (Foto: Oľga Zlochová)

 

Prof. Dr. Jarmila Hodoličová v autorskom texte SVETOZÁR HURBAN-VAJANSKÝ A VOJVODINSKÉ PROSTREDIE píše aj o Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, kde uvádza, že korene jeho kontaktov s vojvodinským prostredím treba hľadať počas štúdia v rokoch 1830–1840 na evanjelickom lýceu v Bratislave, keď tu študovalo hodne Srbov. Tri školské roky tam sa školil aj Svetozar Miletić , srbský politik a spisovateľ, ktorý vošiel do politických dejín slovenského národa ako veľký bojovník za národné práva a slobodu Srbov, Slovákov a Rumunov v Rakúsko-Uhorsku. Jeho meno sa s menom Jozefa Miloslava Hurbana s úctou spomína a obaja sa stali „národnými mučedlníkmi", lebo obaja bojovali za tie isté ciele a obaja za ne boli aj trestaní . Z takéhoto priateľstva a spoločného boja za rovnaké národné práva, z lásky a úcty voči svojmu slovanskému bratovi Jozef Miloslav Hurban pokrstil svojho najstaršieho syna menom Svetozár podľa mena svojho srbského brata Svetozara Miletića.

Styky Hurbana s Juhoslovanmi silnejú ešte väčšmi, keď sa roku 1848 stáva členom belehradského Društva srpske slovesnosti a ako hlavný veliteľ v povstaní roku 1848–49 hľadal spojencov v Prahe, vo Viedni, v Záhrebe a Belehrade. Podľa záznamov jeho syna Vladimíra v pazovskej cirkevnej Pamätnici spomedzi slovenských hraničiarov, jazdcov „odviedol vyše 100 Pazovanov do srbského tábora v Karlovciach", kde sa nachádzalo hlavné velenie srbského povstania proti maďarskej garde.

J. M. Hurban redigoval a vydával časopisy (štúrovský časopis Nitra, náboženské noviny Cirkevné listy, Slovenské pohľady) a v takom duchu slovanskej vzájomnosti vychovával aj svojich synov. Okrem najstaršieho Svetozára (1847–1916) a Vladimíra (1850–1914), evanjelického farára v Starej Pazove, aj svojho mladšieho syna Bohuslava (1862–1889) poslal na výchovu a školenie do srbského prostredia, do Novosadského srbského gymnázia.

Syn Jozefa Miloslava Hurbana Vladimír Hurban bol inštalovaný za staropazovského farára v piatu nedeľu po Veľkej noci roku 1875, teda v časoch smutných pre slovenský národ, keď boli zatvorené slovenské stredné školy a Matica slovenská. Pri inštalácii svojho syna bol aj Jozef Miloslav Hurban a v liste z 30. júla 1875 sa dozvedáme, že sa tu zišla celá Hurbanova rodina a že Mamuška (Matka Anna Jurkovičová) si nevedela Pazovy prenachváliť. Vladimír ich čakal v Novom Sade pri parolodi a na voze do Pazovy cestovali päť hodín. Jozef Miloslav Hurban navštívil pri tejto príležitosti aj iné slovenské obce, bol v Aradáči na návšteve u evanjelického kňaza Leopolda Abaffyho (1827 Aradáč – 1883 tamže), s ktorým sa priatelil ešte počas štúdií v Bratislave a v revolučných rokoch 1848, navštívil tiež Belehrad, kde dva dni strávil u starých známych.

Roku 1877 po zatvorení gymnázia v Martine posiela otec J. M. Hurban k Vladimírovi, pôsobiacemu už tretí rok v Starej Pazove, svojho najmladšieho syna Bohuslava o 15 rokov mladšieho ako Vladimír. V liste prosí syna Vladimíra, aby mu pomohol naučiť sa po srbsky a zapísal ho do srbského gymnázia v Novom Sade. V liste z 30. 8. 1877 prosí syna: „Bude treba abys ty sám do N. Sadu ku direktorovi gymnázia srbského osobne zašiel a tam zrovna poviedal, že starý Hurban Srbom bratom honeného svojho synka oddať chce, aby mohol z neho platný syn národa povstať." Bohuslav aj zakončil školenie v Sriemskych Karlovciach, – uvádza Jarmila Hodoličová.

V CZ Stará Pazova ochraňujú vzácnu pozostalosť po rodine Hurbanovcov a po Dr. Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi zachovávajú palica, o čom viac TU: http://www.kulpin.net/archiv/22-aktuality/aktuality/6411-pan-farar-tu-je-ta-palica-odovzdavam-vam-ju

V Hlbokom majú Pamätnú izbu Jozefa Miloslava Hurbana, ktorú verejnosti sprístupnili 18. marca 1967 pri príležitosti 150. výročia jeho narodenia. V roku 1948 v tejto obci v strede cintorína bol postavený Hurbanovi pomník - mohyla, kde boli jeho ostatky preložené 11. júna 1949.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Náhodný obrázok

Letmo

Ján Myjavec (1909 – 1985)

Pôjdeme

Nad riekou širokou
brezy sa klonia
v hladinu neskalenú.
A ktosi v diaľke
piesňou divokou
objíma žírne polia.
...
Vzduchom už vibrujú
záchvevy leta,
v rozpuku krás
ktosi nás volá.
Pôjdeme, priateľu,
veď je už čas.

 

Posledné komentáre

Posledné články

urad

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus