Ondrej Miháľ oživuje históriu Slovákov v Kanade

Umelecký fotograf, publicista, autor multimediálnych projektov, archivár a kronikár, silbašský rodák Ondrej Miháľ z Kanady, počas každej svojej cesty do Európy plní poslanie zakreslené v stanovách Kanadského slovenského inštitútu: „získavať, uchovávať, archivovať a vystavovať slovenské záznamy z Kanady s cieľom zvýšiť povedomie o histórii Slovákov v Kanade... prezentovať tieto informácie a tým oživovať spomienky na život, prácu a projekty Slovákov v Kanade za predchádzajúcich 132 rokov." Tak v týchto dňoch ten život kanadských Slovákov Ondrej Miháľ priblížil maďarským Slovákom v Budapešti a Békešskej Čabe a ďalej ho cesta vedie na Slovensko, kde predstaví bohatý foto-dokumentačný archív Kanadského slovenského inštitútu, pre ktorý treba nájsť zodpovedajúce zastrešenie.

 

V Budapešti prednáška odznela 8. januára (Foto: Jarmila Hašková)

 

V Budapešti prednáška odznela 8. januára (Foto: Jarmila Hašková)

 

V Budapešti prednáška odznela 8. januára (Foto: Jarmila Hašková)

 

V Budapešti prednáška odznela 8. januára (Foto: Jarmila Hašková)

 

Vedecko-populárna prednáška Kultúrny, spoločenský a náboženský život Slovákov v Kanade a ľudová kultúra vo Vojvodine najprv odznela v Budapešti v budove Materskej školy, všeobecnej školy, gymnáziu a kolégiu s vyučovacím jazykom slovenským a potom aj v Dome slovenskej kultúry v Békešskej Čabe. Organizátorom podujatia bol Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku a moderátorkou bola Dr. Anna Kováčová, PhD., kulturologička.

 

V Čabe prednáška bola 11. januára, po nej spoločná fotografia s J. Haškovou a Annou Kováčovou (sprava)

 

V Čabe prednáška bola 11. januára, po nej spoločná fotografia s J. Haškovou a Annou Kováčovou (sprava)

 

V Čabe prednáška bola 11. januára, po nej spoločná fotografia s J. Haškovou a Annou Kováčovou (sprava)

 

V Čabe prednáška bola 11. januára, po nej spoločná fotografia s J. Haškovou a Annou Kováčovou (sprava)

 

Ondrej Miháľ sa desaťročia zanietene venuje umeleckej a dokumentačnej fotografii a na ten spôsob faktograficky a emotívne prepája kultúru a tradíciu kanadských Slovákov s kultúrou Slovákov žijúcich na Slovensku a vo Vojvodine. Celkový svoj fotografický, audio a video archív zdigitalizoval a dnes on obsahuje viac ako 50.000 naskenovaných a zdigitalizovaných fotografií, vyše 1.000 hodín videonahrávok a 500 hodín audio nahrávok a vlastní aj okolo 20.000 negatívov, diapozitívov a reálnych fotografií a 10 hodín 8 mm filmov. Okrem svojej dokumentácie, do archívu Kanadského slovenského inštitútu uložil archívy Slovenského rádiového klubu, Štefana Reistettera, Štefana Marka, Anny Šťavinovej, Milana Popíka, Štefana Srnku, Jána Kopčoka, Jozefa Gondu a Jozefa Silvaja. V Inštitúte vlastnia i knihy, časopisy, kalendáre, plagáty, letáky, medaily, zástavy a ďalšie predmety kanadských Slovákov.

 

Dokumentačný materiál, ktorý vlastní Kanadský slovenský inštitút zviditeľnili v 22-stranovej brožúrke

 

Dokumentačný materiál, ktorý vlastní Kanadský slovenský inštitút zviditeľnili v 22-stranovej brožúrke

 

Ondrej Miháľ oživuje históriu Slovákov v Kanade

 

Na zadnej strane brožúrky je stará fotografia dvoch drevorubačov, vojvodinských Slovákov v kanadských lesoch pri meste Thunder Bay, kde sú zimy veľmi tuhé a kde sa teplota spúšťa pod -30 °C

 

Na zadnej strane brožúrky je stará fotografia dvoch drevorubačov, vojvodinských Slovákov v kanadských lesoch pri meste Thunder Bay, kde sú zimy veľmi tuhé a kde sa teplota spúšťa pod -30 °C

 

Keďže sa archív Inštitútu neustále zväčšuje a keďže sú jeho jednotlivé časti uložené na viacerých miestach: v Národnom archíve USA, na jednej z univerzít špecializovanej na slovenské štúdie, kongresovej knižnici vo Washingtone a na Slovensku, Ondrej Miháľ vyhľadáva vhodné riešenie na zhromaždenie tohto bohatého a cenného materiálu na jednom mieste.

Ondrej Miháľ sa narodil v Silbaši a v Kanade žije od roku 1967. Vo svojich pracovných aktivitách sa špecializoval na informačné technológie, grafický dizajn, umeleckú fotografiu a žurnalistiku v celej jej rozsahu. V roku 1995 založil v Toronte Kanadský slovenský inštitút, na čele ktorého stojí dodnes. O jeho publikačnej činnosti viac TU: http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/9829-dediny-snov-kanadskych-slovakov

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články