Jozef Miloslav Hurban, Hurbanovci a divadlo

Pri príležitosti 130. výročia úmrtia Dr. Jozefa Miloslava Hurbana na nedeľu 25. februára 2018 v Hlbokom na Slovensku spomienkové služby Božie budú venované tomuto neúnavnému bojovníkovi za slovenské a všeslovanské práva. Po nich položia vence k Mohyle J. M. Hurbana a otvoria výstavu „Jozef Miloslav Hurban, Hurbanovci a divadlo". Podľa slov Juraja Šefčíka, ev. farára v Senici a administrátora cirkevného zboru Hlboké, v ktorom Hurban pôsobil a vyvíjal svoje cirkevné a národne aktivity, na výstavných paneloch si miesto nájde aj časť rodu Hurbanovcov zo Starej Pazovy, najmä VHV.

 

Jozef Miloslav Hurban, Hurbanovci a divadlo

 

V Hlbokom na Slovensku vlani v septembri usporiadali celoslovenskú spomienkovú slávnosť venovanú dvojstému výročiu narodenia Jozefa Miloslava Hurbana, na ktorej sa zúčastnila i delegácia CZ zo Starej Pazovy vedená zborovým farárom Igorom Feldym. Hurbanovci totiž zanechali hlbokú stopu v cirkevnom a národnom živote Starej Pazovy, ale tiež aj dolnozemských Slovákov a Srbov. Roku 1871 si staropazovský cirkevný zbor zvolil za svojho duchovného pastiera prostredného syna J. M. Hurbana Vladimíra a vnuk tohto významného štúrovca Vladimír Hurban Vladimírov (VHV) prežil celý svoj život vo svojom rodisku v Starej Pazove.

 

Portrét Vladimíra Hurbana, evanjelického farára v Starej Pazove, okolo roku 1900 (dielo Karola Miloslava Lehotského, prvého akademického maliara vojvodinských Slovákov) vlastní Evanjelický cirkevný zbor v Starej Pazove

 

Portrét Vladimíra Hurbana, evanjelického farára v Starej Pazove, okolo roku 1900 (dielo Karola Miloslava Lehotského, prvého akademického maliara vojvodinských Slovákov) vlastní Evanjelický cirkevný zbor v Starej Pazove

 

Staropazovský ev. farár Vladimír Hurban, ktorý bol najprv kaplánom po boku svojho otca Jozefa Miloslava Hurbana v Hlbokom, neskoršie na pozvanie, v roku 1874 prišiel do Starej Pazovy, kde zotrval do smrti. Hurbanovci vždy mali blízko k divadlu a Vladimír Hurban v Starej Pazove založil slovenské divadlo. Jeho syn Vladimír Hurban Vladimírov (VHV), vlastným menom Vladimír Konštantín Hurban, sa narodil 4. augusta 1884 v Starej Pazove. Bol slovenský evanjelický kňaz, dramatik, publicista, jeden z najväčších umelcov z vojvodinského prostredia. Písal básne, poviedky, divadelné hry, zo súčasného života dediny a libretá pre operety. Jeho hry: Záveje (1922), Zem (1931), Zámka škripí (1941), Milica Nikoličová (1922), S. O. S. (1923), Homo sapiens (1924), Divé husi (1933), Vinica zreje (1934): http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/9602-vinica-zreje

 

Portrét VHV-ho namaľoval akademický maliar Pavel Pop a je súčasťou zbierky portrétov významných osobností dolnozemských Slovákov Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov

 

Portrét VHV-ho namaľoval akademický maliar Pavel Pop a je súčasťou zbierky portrétov významných osobností dolnozemských Slovákov Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov

 

Jozef Miloslav Hurban sa narodil 19. marca 1817 v Beckove a umrel 21. februára 1888 v Hlbokom. Bol prvý predseda Slovenskej národnej rady, slovenský spisovateľ, novinár, politik a organizátor kultúrneho života slovenského národného hnutia, evanjelický kňaz a vedúca osobnosť slovenského povstania 1848 – 1849.

V Hlbokom majú Pamätnú izbu Jozefa Miloslava Hurbana, ktorú verejnosti sprístupnili 18. marca 1967 pri príležitosti 150. výročia jeho narodenia. V roku 1948 v tejto obci v strede cintorína Hurbanovi vystavali pomník - mohylu, kde boli jeho ostatky preložené 11. júna 1949.

Viac na uvedené témy TU:
http://www.kulpin.net/kulpinska-kucharka/22-aktuality/aktuality/9821-rok-hurbana
http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/9998-200-vyrocie-narodenia-jozefa-miloslava-hurbana

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články