Prezentácia knihy #Harminc

V utorok 26. februára 2019 o 17.h v dvorane Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v Bratislave bude slávnostné uvedenie slovenského a anglického vydania knižnej publikácie – vedeckej monografie Jany Pohaničovej a Petra Vodrážku pod názvom #Harminc. Kniha je venovaná kulpínskemu rodákovi a nášmu slovenskému majstrovi architektúry Michalovi Milanovi Harmincovi. Pútavý životný príbeh, charakteristika jednotlivých tvorivých etáp od historizmov, k moderne a funkcionalizmu spolu s reprezentatívnym typologickým výberom architektových stavieb – to všetko vytvára predpoklad k obohateniu osobnostného spektra slovenskej historiografie architektúry o nové kontexty. Na prezentáciu pozývajú TRIO Publishing, s. r. o., a Fakulta architektúry STU v Bratislave.

 

Prezentácia knihy #Harminc

 

Michal Milan Harminc (1869 – 1964), kulpínsky rodák (Srbsko) a nestor slovenskej architektúry patrí popri D. Jurkovičovi a E. Bellušovi k najvýznamnejším slovenským architektom. Jeho život a výnimočné architektonické dielo mapuje vedecká monografia # Harminc, ktorá sa opiera o vedecké poznatky autorov, získané systematickou výskumnou prácou na grantových projektoch doma i v zahraničí.

Impozantných takmer 300 realizovaných diel rôznych typologických druhov na území bývalého Rakúsko-Uhorska, neskôr Slovenska v rámci vtedajšieho Československa či na pôde nástupníckych štátov – v Maďarsku, v Srbsku, v Rumunsku, no i na Ukrajine ho v rokoch 1887 – 1951 zároveň právom zaradili k najproduktívnejším architektom nielen na Slovensku, ale aj v širšom európskom priestore. Autori v texte prinášajú rad nových poznatkov, ktoré prispievajú k identifikácii architektonických hodnôt Harmincovho diela, a tým aj k ochrane nášho i európskeho kultúrneho dedičstva.

Život a dielo tejto výnimočnej osobnosti v knihe ilustrujú vzácne archívne dokumenty (dosiaľ nepublikované), originálne plány, dobové fotografie i aktuálne fotografie, ktoré dotvárajú plastický obraz mohutného architektonického diela nestora.

Napriek nesporným vedeckým a odborným hodnotám je kniha nesmierne pútavá aj pre laického čitateľa.

O M.M. Harmincovi aj TU:
http://www.kulpin.net/archiv/22-aktuality/aktuality/1181-priebeh-konferencie-k-140-vyroiu-narodenia-m-m-harminca
http://www.kulpin.net/pamaetnicek/1654-michal-milan-harminc-mu-naho-podnebia
http://www.kulpin.net/o-kulpine/historia/michal-harminc
http://www.kulpin.net/archiv/22-aktuality/aktuality/1155-milan-michal-harminc--vyznamny-stredoeuropsky-architekt

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články