IN MEMORIAM: Agátová rozlúčka s kamarátkou Kvetoslavou Benkovou...

Keď zakvitne agát a vedľa neho matka lipa naše ulice zaodeje do nekaždodenného rúcha; nielenže sa popýšia bohatou znáškou včiel ale aj opojnou tuhou arómou, KVETMI a rozkonárenou dôstojnosťou stromov našich dávnych predkov ale i nás a nášho dnes však rozporuplného dynamického života...Rozkvitnuté stromy akoby napovedali príchod letného voňavého času, času v ktorom sa aj ľudia oddávajú tejto kráse , známym zvukom preletu včiel a bzučiakov z kvetu na kvet...A práve v tomto pondelkovom čarokrásne voňajúcom júni, v takom obyčajnom roku ktorý má vročenie 2014, kamarátka moja, Kvetka naša, si sa rozhodla odísť zo života; zo života, ktorý Ti okrem bohatej krásy rodinného života, radosti z talentovaných ratolestí, nadelil vrchovato aj otcovské a materinské skvosty- lásku k ľudovej piesni a k svojmu rodu.

 

Kvatoslava Benková v Kulpíne roku 2006, poslednýkrát súťažila na festivale – a zvíťazila


Kvatoslava Benková v Kulpíne roku 2006, poslednýkrát súťažila na festivale – a zvíťazila

 

A hudbe si sa upísala na celý život a vždy keď si ju začula oddávala si sa jej celou dušou a najmä srdcom. Do Tvojho srdca, Kvetka, vošli posledne aj dve budúce speváčky a hudobníčky, Tvoje vnučky a vošli aj krušné a ťažké dni zápasu o život, ktorý si tak mala rada, že sme Ťa priam obdivovali...


Stretli sme sa najprv iba tak ako sa stretajú dobrí známi a najmä takí, ktorí o sebe už veľa toho vedia lebo majú isté a podobné záujmy. A potom sme sa na spoločnom pracovisku v Novosadskom rozhlase, čiže v našej slovenskej redakcii začali stretávať už veru častejšie, obe sme tam pracovali, ja do roku 1993 a Ty ešte hodne neskôr a vlastne upísaná ľudovej piesni aj na vlnách nášho rozhlasu na celý život!


Kvatoslava Benková s maželom Martinom


Kvatoslava Benková s maželom Martinom

 

A potom sme sa stali i dobré kamarátky, blízke, lebo sme si mali čo povedať a možno i naviac a ani sme si nemuseli všetko povedať! Avšak sme si mohli takto mnoho toho dať. Ty mne krásu a skvosty ľudovej a zábavnej piesne a hudby vôbec a ja trošku tej mojej poskromnej poézie, ktorej som sa i ja upísala na celý život...


A znovu zakvitol jún a v ňom krásou nebeských kvetov i mladé i staré lipy. Všetci sme sa tešili na takéto dni i Ty, kým si mala síl bojovať s nemocou...Milá Kvetka, boj si však celkom neprehrala, po sebe si zanechala trvalú spomienku, ktorá nás práve cez milo -zvučnú krásu hudby vždy bude upomínať na Teba...

 

Kvatoslava Benková s dcérami Margaretou a Slovenkou


Kvatoslava Benková s dcérami Margaretou a Slovenkou

 

Vďaka Ti za to a nech Ti aj v nedohľadnom obzore ďalekých svetov znie tak láskavo ako tá rodná a naša...

 

Viera Benková

 

O necelé dva týždne sa uskutočnia Jarné nôty. Tento náš festival vážnej hudby vznikol v roku 1997 a žiaden ročník sa nezaobišiel bez Kvetoslavy Benkovej. Nevystala ani na poslednom, hoci podlomeného zdravia...(Foto Martin Pucovský)


O necelé dva týždne sa uskutočnia Jarné nôty. Tento náš festival vážnej hudby vznikol v roku 1997 a žiaden ročník sa nezaobišiel bez Kvetoslavy Benkovej. Nevystala ani na poslednom, hoci podlomeného zdravia... (Foto Martin Pucovský)

 

O Kvetoslave Benkovej viac TU: http://www.kulpin.net/archiv/22-aktuality/aktuality/3655-duchom-stale-mlada-kvetoslava-benkova

 

Posledné verejné vystúpenie Kvetoslavy Benkovej: Vianočná rozprávka s Kvetoslavou Benkovou a priateľmi

 

ŽIVOTOPIS


Mgr. Art. Kvetoslava Benková


Kvetoslava Benková je jednou z popredných slovenských hudobníckych osobností. Muzikologička, skladateľka, hudobná redaktorka, speváčka, predsedníčka a umelecká vedúca folklórneho súboru KUS Petrovská družina, zaradená je do životopisnej encyklopédie významných osobností Slovenska Who is Who a autorka zatiaľ štyroch zväzkov cyklu Od Petrovca do Málinca. V roku 2008 získala mimoriadnu cenu Obce Báčsky Petrovec za vynikajúce výsledky v umeleckej práci s ochotníkmi. Narodila sa v Báčskom Petrovci 28. júla 1951. Gymnázium skončila v rodisku a na Hudobnej fakulte VŠMU v Bratislave získala diplom a hodnosť magistry umenia. Hneď po skončení hudobnej teórie na HF VŠMU v Bratislave sa vrátila do rodiska a zamestnala sa ako hudobná dramaturgička, redaktorka a režisérka v RTV Nový Sad, kde dodnes pracuje na reláciách hudobných programov rozhlasu a televízie. Spolupracuje s kultúrno-umeleckými spolkami, umeleckými telesami ako hudobná pedagogička, autorka a režisérka hudobných programov a členka rôznych odborných porôt doma a na Slovensku. Zaraďujú ju medzi popredné speváčky slovenských ľudových a tanečných piesní vo Vojvodine a na Slovensku. Je autorkou početných ocenených nových lyrických, tanečných a detských piesní, ale aj detských operiet Zajko chvastúň (1997) a Vrabčiaci (1999), hudobných rozprávok pre deti, ktoré nahrala na CD nosičoch v slovenčine, v srbčine, v maďarčine a v rumunčine – Káčatko prváčatko a Lacík Macík Slobodana Vujačića (1999). Pripravila a upravila stovky slovenských ľudových piesní pre ľudové kapely a profesionálne hudobné telesá, s ktorými často vystupovala na koncertoch a na nahrávkach v Rádiu Nový Sad a v Rádiu Bratislava (s ľudovými a džezovými orchestrami Rádia Nový Sad, s OĽUN-om a Big Bandom Rádia Bratislava, s Ľudovým orchestrom SĽUK-u, s kapelami M. Dudíka, Ignáca Schöna, Jaroslava Stráňavského, Štefana Molotu a s Ďatelinkou Ondreja Molotu, ako aj s početnými významnými skladateľmi a dirigentmi ako sú Tibor Andrašovan, Vojtech Tátoš, Jovan Adamov, Stevan Radosavljević a iní). Vydala dve rodinné audiokazety, na ktorých zhrnula vlastný hudobný vývoj, hudbu a spev svojho otca Pavla Čániho, manžela Martina Benku a dcér Slovenky a Margaréty, s ktorými dodnes vystupuje a nahráva v rozhlase v Novom Sade a v Bratislave. Je nositeľkou početných ocenení za interpretáciu a skladby. Na viacerých folklórnych podujatiach jej udelili uznania a diplomy (Matica slovenská, FF Tancuj, tancuj, Dom zahraničných Slovákov v Bratislave, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Prix de musique folklorique de radio Bratislava, Stretnutie v pivnickom poli, FFPP Detva, čestný občan mesta Detva...). Na siedmom medzinárodnom festivale televíznych a rozhlasových programov v Užgorode, roku 2005 získala odmenu za najlepšiu hudobnú reláciu.


Vďaka rodinnému zázemiu k slovenským ľudovým piesňam mala blízko už od útleho detstva. Takmer 40 rokov sa aktívne zaoberá zberateľskou činnosťou. Zozbierala na tisícky slovenských ľudových piesní z Vojvodiny, ale aj zo slovenského Málinca a okolia. Svoj záujem upriamila na životnosť týchto piesní v podmienkach viacnárodného pretrvávania. Prvá kniha Kvetoslavy Benkovej vyšla ako prvý zväzok z cyklu Od Petrovca do Málinca, Svadba, I. časť, roku 2005, vo vydaní AST Kultúra Báčsky Petrovec, nasledovali druhý a tretí zväzok z toho istého cyklu, Priadky a páračky v slove a piesni, II. časť, roku 2006 a Balady, III. časť, roku 2008, vo vlastnom vydaní a Výročné zvyky v slove a piesni, IV. časť, ktoré vydalo Vydavateľstvo Hlas ľudu, Nový Sad, roku 2009 a Tichá noc, svätá noc, Vianočné piesne a vinše vo vlastnom vydaní, roku 2009.

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články