MOMS Kulpín

Gróf Andrej Hadík a petrovské chmeliarstvo

Gróf Andrej Hadik alebo Andrej Hadík z Futogu bol uhorský gróf a rakúsky poľný maršal slovenského pôvodu. Podľa jeho vlastnoručne písaného životopisu narodil sa 16. októbra 1711(na viacerých miestach sa však ako rok jeho narodenia uvádza 1710) na Žitnom ostrove, umrel 12. marca 1790 vo Viedni a pochovaný je spolu so svojou manželkou a dcérou na svojom panstve vo Futogu v priestore katolíckeho kostola. Pochádzal z turčianskeho slovenského zemianskeho rodu a podľa názoru znalcov dejín možno ho zaradiť medzi najvýznamnejšie slovenské osobnosti. Dosiahol najvyššiu vojenskú hodnosť poľného maršala a v mnohých bojoch bol hlavným veliteľom cisárskych vojsk. Vo Viedni, na veľkom súsoší, stojí socha Hadíka vedľa cisárovnej Márie Terézie, v Budapešti je známa jeho statua na koni, kým na Slovensku a v Srbsku sa o ňom málo vie. Podľa názoru nášho akademika Dr. Jána Kišgeciho Andreja Hadíka treba zaradiť medzi najvýznamnejšie osobnosti našich slovenských dolnozemských dejín a treba mu venovať patričnú pozornosť.

 

Gróf Andrej Hadík a petrovské chmeliarstvo

 

Gróf Andrej Hadík a petrovské chmeliarstvo

 

S cieľom popularizácie Andreja Hadíka prof.Dr. Ján Kišgeci a Združenie pre muzeálne agrárne dedičstvo z Kulpína, ktorého je predsedom, už niekoľko rokov realizujú veľký projekt Gróf Hadík – život a jeho dielo. Andrej Hadík na tieto končiny priniesol prvé sadenice chmeľu, ktoré boli pred 250 rokmi vysadené v petrovskom chotári. V roku veľkého jubilea petrovského chmeliarstva a pri príležitosti 310. výročia Hadíkovho narodenia, z iniciatívy profesora Kišgeciho sa pokračuje v projekte, ktorého nasledujúca fáza by mohla byť socha alebo busta Andreja Hadíka. Keďže je Petrovec centrum chmeliarstva a keďže sú obraz a klobúk umiestnené v Hadíkovom kaštieli vo Futogu, uvažuje o možnosti umiestnenia jeho sochy do Báčskeho Petrovca. V rámci projektu sa totiž v roku 2015 vykonali výskumno-bádateľské a čiastočné konzervátorsko-reštaurátorské práce na obraze – portréte grófa Hadíka a na jednom predmete úžitkového umenia – originálnom Hadíkovom klobúku. Portrét grófa Hadíka vznikol v roku 1764 v jeho strednom veku po získaní vysokého vyznamenania – Radu veľkokríža Márie Terézie a k vyznamenaniu patril i titul grófa a veľké Futocké panstvo, pod ktoré patrili i slovenské osady – Petrovec a Hložany.

O Andrejovi Hadíkovi aj TU:
http://www.kulpin.net/o-kulpine/o-kulpine/22-aktuality/aktuality/10400-grof-andrej-hadik

Socha Andreja Hadíka v Budapešti:
https://www.tripadvisor.sk/Attraction_Review-g274887-d8725049-Reviews-Statue_of_Mounted_Andras_Hadik-Budapest_Central_Hungary.html#photos;aggregationId=101&albumid=101&filter=7&ff=389199455

Vo Vojenskom historickom ústave na Slovensku o Andrejovi Hadíkovi uvádzajú:
http://www.vhu.sk/marsal-andrej-hadik/

 

Katarína Pucovská

 

Komentárov  

-1 #1 RE: Gróf Andrej Hadík a petrovské chmeliarstvon.k. 2020-10-22 16:36
Feldmarschall Andrej Hadík.... Drahí naši, dokiaľ budeme puntičkariť s prekladaním - poslovenčovaním ? Marshall môže byť aj uradník. Ako potom predstavime našho "poľneho" maršala ? - Ako "poľneho hájnika" ? A on - feldmaršal (angl. Field-Marschall)...
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

MIROSLAV DEMÁK

SEPTEMBER
(Romeo a Júlia)

Už je po všetkom
Koľko je ešte pred nami

Po prvom milovaní odpočívajú
na mojej dlani Romeo a Júlia
Krajina im tíško na viečka sadá
Zo všetkých strán septembrové ráno
padá na zrelé hrozná
Ráno ktoré sa začalo tak dávno
a pritom sa nekončí skôr než zajtra
Pred nami sa vnára do fontán
Navždy a znova odchádza kráľovná Mab
Vtedy sa nikomu nechce dnu
a nikomu von Bývame zúfalo sami
Asi mám preto Merkucia
zo všetkých najväčšmi rád

Už je po všetkom A toľko
toľko je stále pred nami

Posledné komentáre

Posledné články