Domovská

Ondrej Miháľ oživuje históriu Slovákov v Kanade

Umelecký fotograf, publicista, autor multimediálnych projektov, archivár a kronikár, silbašský rodák Ondrej Miháľ z Kanady, počas každej svojej cesty do Európy plní poslanie zakreslené v stanovách Kanadského slovenského inštitútu: „získavať, uchovávať, archivovať a vystavovať slovenské záznamy z Kanady s cieľom zvýšiť povedomie o histórii Slovákov v Kanade... prezentovať tieto informácie a tým oživovať spomienky na život, prácu a projekty Slovákov v Kanade za predchádzajúcich 132 rokov." Tak v týchto dňoch ten život kanadských Slovákov Ondrej Miháľ priblížil maďarským Slovákom v Budapešti a Békešskej Čabe a ďalej ho cesta vedie na Slovensko, kde predstaví bohatý foto-dokumentačný archív Kanadského slovenského inštitútu, pre ktorý treba nájsť zodpovedajúce zastrešenie.

 

V Budapešti prednáška odznela 8. januára (Foto: Jarmila Hašková)

 

V Budapešti prednáška odznela 8. januára (Foto: Jarmila Hašková)

 

V Budapešti prednáška odznela 8. januára (Foto: Jarmila Hašková)

 

V Budapešti prednáška odznela 8. januára (Foto: Jarmila Hašková)

 

Vedecko-populárna prednáška Kultúrny, spoločenský a náboženský život Slovákov v Kanade a ľudová kultúra vo Vojvodine najprv odznela v Budapešti v budove Materskej školy, všeobecnej školy, gymnáziu a kolégiu s vyučovacím jazykom slovenským a potom aj v Dome slovenskej kultúry v Békešskej Čabe. Organizátorom podujatia bol Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku a moderátorkou bola Dr. Anna Kováčová, PhD., kulturologička.

 

V Čabe prednáška bola 11. januára, po nej spoločná fotografia s J. Haškovou a Annou Kováčovou (sprava)

 

V Čabe prednáška bola 11. januára, po nej spoločná fotografia s J. Haškovou a Annou Kováčovou (sprava)

 

V Čabe prednáška bola 11. januára, po nej spoločná fotografia s J. Haškovou a Annou Kováčovou (sprava)

 

V Čabe prednáška bola 11. januára, po nej spoločná fotografia s J. Haškovou a Annou Kováčovou (sprava)

 

Ondrej Miháľ sa desaťročia zanietene venuje umeleckej a dokumentačnej fotografii a na ten spôsob faktograficky a emotívne prepája kultúru a tradíciu kanadských Slovákov s kultúrou Slovákov žijúcich na Slovensku a vo Vojvodine. Celkový svoj fotografický, audio a video archív zdigitalizoval a dnes on obsahuje viac ako 50.000 naskenovaných a zdigitalizovaných fotografií, vyše 1.000 hodín videonahrávok a 500 hodín audio nahrávok a vlastní aj okolo 20.000 negatívov, diapozitívov a reálnych fotografií a 10 hodín 8 mm filmov. Okrem svojej dokumentácie, do archívu Kanadského slovenského inštitútu uložil archívy Slovenského rádiového klubu, Štefana Reistettera, Štefana Marka, Anny Šťavinovej, Milana Popíka, Štefana Srnku, Jána Kopčoka, Jozefa Gondu a Jozefa Silvaja. V Inštitúte vlastnia i knihy, časopisy, kalendáre, plagáty, letáky, medaily, zástavy a ďalšie predmety kanadských Slovákov.

 

Dokumentačný materiál, ktorý vlastní Kanadský slovenský inštitút zviditeľnili v 22-stranovej brožúrke

 

Dokumentačný materiál, ktorý vlastní Kanadský slovenský inštitút zviditeľnili v 22-stranovej brožúrke

 

Ondrej Miháľ oživuje históriu Slovákov v Kanade

 

Na zadnej strane brožúrky je stará fotografia dvoch drevorubačov, vojvodinských Slovákov v kanadských lesoch pri meste Thunder Bay, kde sú zimy veľmi tuhé a kde sa teplota spúšťa pod -30 °C

 

Na zadnej strane brožúrky je stará fotografia dvoch drevorubačov, vojvodinských Slovákov v kanadských lesoch pri meste Thunder Bay, kde sú zimy veľmi tuhé a kde sa teplota spúšťa pod -30 °C

 

Keďže sa archív Inštitútu neustále zväčšuje a keďže sú jeho jednotlivé časti uložené na viacerých miestach: v Národnom archíve USA, na jednej z univerzít špecializovanej na slovenské štúdie, kongresovej knižnici vo Washingtone a na Slovensku, Ondrej Miháľ vyhľadáva vhodné riešenie na zhromaždenie tohto bohatého a cenného materiálu na jednom mieste.

Ondrej Miháľ sa narodil v Silbaši a v Kanade žije od roku 1967. Vo svojich pracovných aktivitách sa špecializoval na informačné technológie, grafický dizajn, umeleckú fotografiu a žurnalistiku v celej jej rozsahu. V roku 1995 založil v Toronte Kanadský slovenský inštitút, na čele ktorého stojí dodnes. O jeho publikačnej činnosti viac TU: http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/9829-dediny-snov-kanadskych-slovakov

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Náhodný obrázok

Letmo

Paľo Bohuš
Jesenná duma (úryvok)
...
Ja mám rád Sejky,
tekvice žlté, ako slnká,
jesennú hrču smútku
v hrdle,
peniaze listov, čo sa
míňajú
topole pri Begeji
a sladkú, šíru tichosť...

Strácanie hľadám
v kukuričných lesoch,
šuchotavé strácanie
v krvavej vinici
hrozná zabudnutia.
Dym môjho ohňa
po zemi sa stelie.
...

 

Posledné komentáre

Posledné články

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus