Domovská

Jozef Miloslav Hurban, Hurbanovci a divadlo

Pri príležitosti 130. výročia úmrtia Dr. Jozefa Miloslava Hurbana na nedeľu 25. februára 2018 v Hlbokom na Slovensku spomienkové služby Božie budú venované tomuto neúnavnému bojovníkovi za slovenské a všeslovanské práva. Po nich položia vence k Mohyle J. M. Hurbana a otvoria výstavu „Jozef Miloslav Hurban, Hurbanovci a divadlo". Podľa slov Juraja Šefčíka, ev. farára v Senici a administrátora cirkevného zboru Hlboké, v ktorom Hurban pôsobil a vyvíjal svoje cirkevné a národne aktivity, na výstavných paneloch si miesto nájde aj časť rodu Hurbanovcov zo Starej Pazovy, najmä VHV.

 

Jozef Miloslav Hurban, Hurbanovci a divadlo

 

V Hlbokom na Slovensku vlani v septembri usporiadali celoslovenskú spomienkovú slávnosť venovanú dvojstému výročiu narodenia Jozefa Miloslava Hurbana, na ktorej sa zúčastnila i delegácia CZ zo Starej Pazovy vedená zborovým farárom Igorom Feldym. Hurbanovci totiž zanechali hlbokú stopu v cirkevnom a národnom živote Starej Pazovy, ale tiež aj dolnozemských Slovákov a Srbov. Roku 1871 si staropazovský cirkevný zbor zvolil za svojho duchovného pastiera prostredného syna J. M. Hurbana Vladimíra a vnuk tohto významného štúrovca Vladimír Hurban Vladimírov (VHV) prežil celý svoj život vo svojom rodisku v Starej Pazove.

 

Portrét Vladimíra Hurbana, evanjelického farára v Starej Pazove, okolo roku 1900 (dielo Karola Miloslava Lehotského, prvého akademického maliara vojvodinských Slovákov) vlastní Evanjelický cirkevný zbor v Starej Pazove

 

Portrét Vladimíra Hurbana, evanjelického farára v Starej Pazove, okolo roku 1900 (dielo Karola Miloslava Lehotského, prvého akademického maliara vojvodinských Slovákov) vlastní Evanjelický cirkevný zbor v Starej Pazove

 

Staropazovský ev. farár Vladimír Hurban, ktorý bol najprv kaplánom po boku svojho otca Jozefa Miloslava Hurbana v Hlbokom, neskoršie na pozvanie, v roku 1874 prišiel do Starej Pazovy, kde zotrval do smrti. Hurbanovci vždy mali blízko k divadlu a Vladimír Hurban v Starej Pazove založil slovenské divadlo. Jeho syn Vladimír Hurban Vladimírov (VHV), vlastným menom Vladimír Konštantín Hurban, sa narodil 4. augusta 1884 v Starej Pazove. Bol slovenský evanjelický kňaz, dramatik, publicista, jeden z najväčších umelcov z vojvodinského prostredia. Písal básne, poviedky, divadelné hry, zo súčasného života dediny a libretá pre operety. Jeho hry: Záveje (1922), Zem (1931), Zámka škripí (1941), Milica Nikoličová (1922), S. O. S. (1923), Homo sapiens (1924), Divé husi (1933), Vinica zreje (1934): http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/9602-vinica-zreje

 

Portrét VHV-ho namaľoval akademický maliar Pavel Pop a je súčasťou zbierky portrétov významných osobností dolnozemských Slovákov Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov

 

Portrét VHV-ho namaľoval akademický maliar Pavel Pop a je súčasťou zbierky portrétov významných osobností dolnozemských Slovákov Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov

 

Jozef Miloslav Hurban sa narodil 19. marca 1817 v Beckove a umrel 21. februára 1888 v Hlbokom. Bol prvý predseda Slovenskej národnej rady, slovenský spisovateľ, novinár, politik a organizátor kultúrneho života slovenského národného hnutia, evanjelický kňaz a vedúca osobnosť slovenského povstania 1848 – 1849.

V Hlbokom majú Pamätnú izbu Jozefa Miloslava Hurbana, ktorú verejnosti sprístupnili 18. marca 1967 pri príležitosti 150. výročia jeho narodenia. V roku 1948 v tejto obci v strede cintorína Hurbanovi vystavali pomník - mohylu, kde boli jeho ostatky preložené 11. júna 1949.

Viac na uvedené témy TU:
http://www.kulpin.net/kulpinska-kucharka/22-aktuality/aktuality/9821-rok-hurbana
http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/9998-200-vyrocie-narodenia-jozefa-miloslava-hurbana

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Náhodný obrázok

Letmo

Tomáš Čelovský (1958)

Objavy

Bola to zaujímavá hra
Nakúkať zvedavo
životu do karát
sám
Priúčať sa pravidlám hry
s pocitom dieťaťa
čo prvýkrát vyšlo na povalu
A nakoniec zistiť
že môžeš získať hociktorú kartu
Iba jednu nie

Tým posledným tromfom
čo si ho skrýva v rukáve
so sebavedomým úsmevom
tým ťa nakoniec dorazí

No predsa hráš
Inak nemožno
Hráš
teda si

 

Posledné komentáre

Posledné články

fotogaleria

cirkevna matrika

kalendar menin

mena

okienko

velka noc

pamatnicek

kucharka

kovacica

gjk

pocasie

autobus