Jubilant Miroslav Benka

„Kultúra a umenie sú lepšou a krajšou stranou nášho bytia, niečím najkrajším, čo človek sebe a iným môže dopriať ," s touto myšlienkou Miroslava Benku sa iste mnohí zhodnú, ale aj s jeho priam zúfalou otázkou: „Kde sa stráca človek? – Človek ako senzitívna bytosť , ktorá má dušu?"... A radí: „Treba žiť široko otvorených očí, až po súdny deň. A aj potom, keď on príde, s doširoka otvorenými očami treba prekročiť prah, úplne vedomí vojsť do toho cudzieho, toho o čom ľudia nič nevedia." Miroslav Benka sa narodil 22. apríla 1956 v Ašanji. Je známym scenáristom, režisérom, hercom, dizajnérom a pedagógom. Je aj zaslúžilým umelcom.

 

Miroslav Benka, všestranný umelec, ktorý vníma a cíti atmosféru tohto podnebia a na správny spôsob dokáže odzrkadliť nie iba minulosť lež i skrytý kód Vojvodiny

 

Miroslav Benka, všestranný umelec, ktorý vníma a cíti atmosféru tohto podnebia a na správny spôsob dokáže odzrkadliť nie iba minulosť lež i skrytý kód Vojvodiny

 

Náš a svetový a „totálny" umelec je nie tak často prítomný vo verejnosti a tlači. Keď sa však zjaví, tak je to honosne, s fanfárami. S hlbokým citom Benka totiž pracuje s každým divadelným predstavením a každým iným svojim projektom a taká jeho „filigránsky" vybrúsená snaha býva vysoko ocenená. V divadle podpisuje réžiu, totál – dizajn, postará sa o bulletin k predstaveniu, ktorý je spravidla technicky na veľmi vysokej úrovni a kvalitný, s citom volí hudbu, so svetlom sa hrá, pokým ono nedopadá presne ako má... Aj fotografie z jeho umeleckej dielne sú silne asociatívne a symbolistické a majú vysokú umeleckú hodnotu. Všetko toto si v časopise pre súčasnú kultúru Vojvodiny Nova misao všíma novinárka Gordana Draganić Nonin, známa podľa svojich interview, v ktorých sa s vycibreným senzorickým citom rozpráva s významnými osobnosťami (33 interview aj knižne publikovala pod titulkom Ljudi od reči) a ktorá o Miroslavovi Benkovi urobila interview na 12 strán - tematicky článok z titulnej strany Panónia medzi nebom a zemou, s nadtitulkom Miroslav Benka „totálny" umelec.

 

„Hra prežije všetko, lebo sa nachádza v podstate nášho ontologického bytia, v podstate ľudskej existencie," tento Benkov výrok autorka textu vysunula na titulnú stranu

 

„Hra prežije všetko, lebo sa nachádza v podstate nášho ontologického bytia, v podstate ľudskej existencie," tento Benkov výrok autorka textu vysunula na titulnú stranu

 

„Obdobie druhej polovice 20. a začiatku 21. storočia definitívne nepatrí divadlu. Jeho miesto obsadili najplytkejšie pseudo zábavy americkej voyerovej spoločnosti/ reality show, vypočítavo produkované na zvýšenie TV sledovateľnosti a väčší zárobok. Svet zostal bez honosných ideí , a obávam sa, že zostane aj bez duše. Európa, celý Západný svet, akoby sa unavili, a pukajú na všetkých švíkoch . Treba sa prinavrátiť k človeku – človek k človeku.". Zhodneme sa aj s touto Benkovou konštatáciou.

 

Jubilant Miroslav Benka

 

Vďaka úspechom divadelného predstavenia Chlieb a hry, jeho režisér Miroslav Benka prišiel na ideu so skupinou umelcov v Starej Pazove v roku 2007 založiť umelecké centrum pod názvom Art centrum Chlieb a hry." Cieľom nám bolo, aby sme sa pod heslom Lokálne – regionálne – univerzálne! pokúsili niečo vymeniť v našej kultúre, v najšľachetnejšom zmysle slova, teda afirmovať naše umenie doma a v zahraničí," – hovorí Benka. V tejto umeleckej dielni vznikajú aj fotografie, na ktorých súčasnými prostriedkami zobrazujú atmosféru zašlých čias.

 

Jubilant Miroslav Benka

 

Umelecké fotografie veľkých rozmerov usporiadané do výstavy Obrazy dávno zabudnutých predkov autora Miroslava Benku a jeho priateľov, sú inšpirované étosom, mýtmi a legendami Vojvodiny. „Ide o náročnú organizáciu, premyslený kasting, fotografovanie na starostlivo zvolených miestach v autentických vyše 100 - ročných kostýmoch, takýto projekt si vyžadoval aj minuciózne naštudovanie osvetlenia a nevyhnutnú teatrálnosť" - zdôrazňuje Miroslav Benka.

 

Maliar Michal Hasík, ktorý o päť dní zaokrúhli sedemdesiatku, nožničkovým výstrihom portrétuje Miroslava Benku

 

Maliar Michal Hasík, ktorý o päť dní zaokrúhli sedemdesiatku, nožničkovým výstrihom portrétuje Miroslava Benku

 

O Miroslavovi Benkovi pomerne málo vieme. Veľké úspechy dosiahol v zahraničí a možno je aj preto pre našu tunajšiu komunitu ešte vždy záhadou. Pazovčania ho snáď najlepšie poznajú.

Biografické údaje o Miroslavovi Benkovi si možno prečítať TU:
http://miroslavbenka.com/index.html
https://sk.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Benka
http://slovackizavod.org.rs/licnosti/2098

Možno predsa viac prenikneme do umelcovej duše a dozvieme sa o jeho tvorbe, po vydaní monografie, ktorú už dlhšie chystá. Zatiaľ sa o ňom dozvedáme iba úlomkovito.

 

Katarína Pucovská

Foto: Martin Pucovský

 

O Miroslavovi Benkovi viac aj TU:
http://www.kulpin.net/archiv/22-aktuality/aktuality/8469-ben-miro-strachy-a-tiesne
http://www.kulpin.net/component/content/article/22-aktuality/aktuality/1683-obrazy-mojho-sveta
http://www.kulpin.net/component/content/article/22-aktuality/aktuality/4056-obrazy-davno-zabudnutych-predkov
http://www.kulpin.net/archiv/22-aktuality/aktuality/4068-mravy-myty-a-legendy-vojvodiny
http://www.kulpin.net/archiv/22-aktuality/aktuality/5611-benkove-obrazy-slovakov-z-vojvodiny-na-ministerstve-kultury-rs
http://www.kulpin.net/component/content/article/22-aktuality/aktuality/4349-dni-zo-snov-einsteinovcov

 

Komentárov  

+5 #4 RE: Jubilant Miroslav BenkaViera Benková 2017-12-06 14:43
Mirkovi zo srdca gratulujem, konečne aj uznanie za tvorbu z našich ustanovizní! Zdá sa, že sa človek musí najprv realizovať v inom prostredí, aby ho uznali doma...vb
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+8 #3 hrdýMartin 2016-04-23 23:08
Šťastlivo..
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+8 #2 hrdýMartin 2016-04-23 23:07
Máme byť na čo hrdý... Veľa dobrých tvorivých chvíľ a dobrých úsmevov aj do budúcna... a tak do STOVKY, želá ti
Marcony
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+6 #1 POĎAKOVANIEMiroslav Benka 2016-04-22 23:44
Katka si jedidinecná redaktorka. Vždy si na pravom mieste v pravej chvíli. Srdečne ďakujem za toto krásne prekvapenie.

Veľa úspechov v ďalšej práci.
Miroslav Benka
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články