FK Kulpín

IN MEMORIAM – za Miroslavom Bielikom

So zármutkom sme prijali správu, že dnes ráno vo veku sedemdesiatdva rokov zomrel v Martine spisovateľ, knihovník a matičiar Miroslav Bielik, veľký priateľ dolnozemských Slovákov. Do Báčskeho Petrovca často cestoval a svoju návštevu Vojvodiny využíval predovšetkým na stretnutia so slovenskými spisovateľmi, ale aj na stretnutia v Novom Sade s predsedom Matice srbskej Draganom Stanićom, čiže Ivanom Negrišorcom, tiež veľkým spisovateľom, s ktorým priprávali spoločnú antológiu poézie klasikov národných literatúr podunajských štátov Veľký pán Dunaj. Súčasných slovenských a srbských básnikov, tiež aj predstaviteľov vojvodinských Slovákov, Miroslav Bielik zaradil do ďalšej antológie Básnici 2018. V srbčine vyšiel výber z jeho básnickej tvorby Mostovi u nepoznato.

 

Miroslav Bielik v roku 2014 v Báčskom Petrovci na Literárnom snemovaní

 

Miroslav Bielik v roku 2014 v Báčskom Petrovci na Literárnom snemovaní

 

Miroslav Bielik, PaedDr., spisovateľ, básnik, prozaik, bibliograf, editor... sa narodil 15. apríla 1949 v Ostrom Grúni na Slovensku a jeho sedemdesiatku si uctili aj naši literáti na Literárnom snemovaní 2019 v Báčskom Petrovci, ktorého sa aj on osobne zúčastnil. Miroslav Bielik z postu predsedu Spolku slovenských spisovateľov, výrazne prehĺbil i spoluprácu medzi spisovateľmi a spisovateľskými združeniami na Slovensku a v Srbsku. A nielen medzi našimi spisovateľmi, ale intenzívne pracoval na približovaní literatúr aj iných európskych krajín.

 

Miroslav Bielik v roku 2018 v Kulpíne na podujatí Srbsko-slovenské básnické kolo

 

Miroslav Bielik v roku 2018 v Kulpíne na podujatí Srbsko-slovenské básnické kolo

 

Pri poslednej jeho ceste medzi vojvodinských Slovákov, tesne pred koronakrízou a zatvorením hraníc, v marci 2020

 

Pri poslednej jeho ceste medzi vojvodinských Slovákov, tesne pred koronakrízou a zatvorením hraníc, v marci 2020

 

Narodil sa v povstaleckej obci Ostrý Grúň, ktorú počas druhej svetovej vojny vypálili nacisti a jej obyvateľstvo vyvraždili. Tieto tragické okamihy sa premietli aj do rodiny Miroslava Bielika. Absolvoval Strednú školu knihovnícku v Bratislave a slovenčinu študoval na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Jeho láska k dejinám vlastného národa, ku knihám a slovenskej literatúre sa umocnila, keď sa cieľavedome zamestnal v Matici slovenskej v Martine, kde pôsobil vo vysokých funkciách. Bol riaditeľom Slovenskej národnej knižnice, vedeckým tajomníkom MS, dlhoročným správcom Matice slovenskej a naposledy riaditeľom jej Slovenského literárneho ústavu MS, pričom sa zaslúžil o rozvoj slovenského knihovníctva, bibliografie, literatúry a kultúry, predovšetkým matičnej. Od mladosti sa so zaujatím aj sám venoval literárnej činnosti, popri odbornej spisbe predovšetkým vynikol ako uznávaný a oceňovaný modernistický prozaik a autor viacerých pozoruhodných románov. Stal sa i predsedom Spolku slovenských spisovateľov. V Miroslavovi Bielikovi stráca súčasná slovenská kultúra, literatúra i matičné hnutie jednu zo svojich najvýznamnejších osobností. Napísal Pavol Parenička zo Slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej.

O Miroslavovi Bielikovi aj TU:
http://www.kulpin.net/component/content/article/22-aktuality/aktuality/9995-styky-literatur
http://www.kulpin.net/o-kulpine/spolky-a-kluby/klub-polnohospodarov-kulpin/22-aktuality/aktuality/10597-basnici-a-dunaj

Česť jeho pamiatke!

 

Katarína Pucovská

 

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné komentáre

Posledné články